Over corona communiceren naar prioritaire doelgroepen: 9 must-do’s

02.04.2020

Communicatie is altijd key, maar in deze coronacrisis is ze dat nog meer. De boodschap is voor iedereen dezelfde: blijf in je kot, was je handen zorgvuldig, respecteer de social distancing-maatregelen. Maar sommige groepen ervaren te veel drempels, hebben te veel ruis op de radar om dit toe te passen. 3 prioritaire doelgroepen in het bijzonder: jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We geven 9 tips, must-do’s om ook die mensen te bereiken en te motiveren om hun gedrag aan te passen.

Deze 9 tips – of do’s – houden rekening met courante drempels die deze 3 groepen vaak ervaren, drempels die gedragsverandering bemoeilijken. Ze helpen om communicatieacties te ontwikkelen op maat van de doelgroep, acties die hen motiveren om het anders te doen.  

Hier alvast een kort overzichtje: 

  • Do 1: ‘So what?’, speel in op relevante drijfveren voor gedragsverandering.  
  • Do 2: Erken en waardeer de inspanningen van de 3 prioritaire doelgroepen.  
  • Do 3: Gebruik verhalen die herkenbaar zijn.  
  • Do 4: Communiceer een positieve sociale norm.  
  • Do 5: Speel in op gevoelens.  
  • Do 6: Communiceer waar de doelgroep is.  
  • Do 7: Zet in op het gezin en de buurt als ingangspoorten.  
  • Do 8: Zet relevante sleutelfiguren in.  
  • Do 9: Let op voor de negatieve impact van een nieuwstunnel/-bubbel.  

Do 1 t.e.m. 5 hebben betrekking op de boodschap en hoe die zo sterk mogelijk op maat van en relevant voor jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties te maken.  

Do 6 t.e.m. 8 gaan over de kanalen en ingangspoorten die best ingezet worden om deze doelgroepen te bereiken.  

Do 9 wijst op het belang om ook aandacht te blijven hebben voor andere actualiteit zodat ‘coronamoeheid’ vermeden wordt. 

De 9 do’s worden uitgebreid uitgelegd en gestaafd met heel wat voorbeelden in onderstaande samenvatting en volledige versie. 

Ook interessant: het agentschap Integratie en Inburgering bundelt meertalige info over de huidige coronamaatregelen en over preventie. Je vindt er geschreven info en ook audiobestanden, in 35 talen.

Een volledig overzicht van initiatieven rond crisiscommunicatie in tijden van corona vind je op de website van Kortom.