Passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis

02.08.2018

De Vlaamse Regering keurde een grondige update van het binnenmilieubesluit goed. Voortaan staat ook tabaksrook op de lijst van vervuilende stoffen voor het binnenmilieu. Zo wordt passief roken erkend als gezondheidsrisico in huis.

Zo’n 85% van onze tijd brengen we binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus niet te onderschatten voor onze gezondheid.

Tabaksrook 

De Vlaamse Regering keurde nu een grondige update van het binnenmilieubesluit goed. Naast bijstellingen van de richt- en interventiewaarden zijn er een aantal nieuwe vervuilende factoren opgenomen, zoals PAK’s en tabaksrook. De aandacht gaat uit naar de gezondheidsimpact van chronische of langdurige blootstelling.

Evolutie onderzoek 

Voor deze update werden het meest recente wetenschappelijk onderzoek gebruikt. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gebeurd naar welke stoffen en omgevingsfactoren daarbij een voorname rol spelen, welke nuttig zijn om te meten en vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s zijn, om uiteindelijk te bepalen of er maatregelen nodig zijn.

Meer weten

Online vorming kan je hier volgen.