Gezond Leven vraagt een volledig rookverbod in en rond ziekenhuizen

21.03.2024

De federale regering keurde op 21 maart een wet goed die bepaalt dat er op 10 meter van de ingang van instellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, … niet meer gerookt mag worden. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil nog een stap verder gaan en pleit voor een volledig rookverbod in en rond ziekenhuizen. Want zien roken, doet roken. De nota die Gezond Leven hierover schreef, werd al door 27 Vlaamse ziekenhuizen ondertekend.

Vanaf volgend jaar zal er niet meer gerookt mogen worden op 10 meter van de ingang van meerdere publieke instellingen (bv. crèches, openbare bibliotheken, …). Gezond Leven erkent dat het doel van deze perimeter goed is, want hiermee worden verdere stappen gezet in het ontmoedigen van roken aan de ingang van ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdhulp, scholen, … Maar Gezond Leven pleit voor een nog breder rookverbod in ziekenhuizen in 2026, nl. nergens meer toelaten te roken op het volledige ziekenhuisdomein, tenzij in een beperkt aantal afgebakende buitenrookruimten. Dit is een duidelijk rookverbod dat al bijna de helft van alle Vlaamse ziekenhuizen ziet zitten. Belangrijk is dat hierbij ook ingezet wordt op het sensibiliseren van patiënten, personeel en bezoekers, op een rookvrije omgeving (die aanmoedigt om niet te roken) en op goede rookstophulp.

Handhaving wordt gemakkelijker

“Met een volledig rookverbod, met uitzondering van de rookruimtes buiten, wordt actief ingezet op het verder denormaliseren van roken in deze omgeving. Het maakt ook de handhaving een stuk gemakkelijker. In geval van een perimeter is het voor de security moeilijk om roken te verbieden aan de ingang als het net buiten die 10 meter wél kan”, zegt Katrijn Vandamme, expert tabak bij Gezond Leven.  

In eerste instantie focust Gezond Leven op een volledig rookverbod in en rond ziekenhuizen. “We willen natuurlijk geen heksenjacht op de roker. Integendeel. We willen hen tegemoetkomen door roken nog toe te laten in daarvoor voorziene rookruimten buiten. En hen ook helpen door in de ziekenhuizen een rookstopaanbod te voorzien voor patiënten en personeelsleden en door hen te informeren over alle wetenschappelijk onderbouwde vormen van rookstophulp, zoals de tabakoloog, de e-sigaret en rookstopmedicatie”, aldus Katrijn Vandamme.

Ook ziekenhuizen zijn voor

Gezond Leven ontving veel vragen van de ziekenhuizen na het aankondigen van de perimeter en legde recent een voorstel voor een volledig rookverbod in ziekenhuizen vast in een nota. Die werd inmiddels al door 27 Vlaamse ziekenhuizen ondertekend.

Lees meer over: