Ook Sciensano wil coherente maatregelen om roken aan te pakken in ons land

11.12.2019

Uit een nieuwe studie van Sciensano blijkt dat Belgen 2 jaar langer zouden leven in een wereld zonder tabak en dat de levensverwachting in goede gezondheid met 3 jaar zou stijgen. Sciensano ging voor verschillende scenario’s na hoe de schadelijke impact van roken op de gezondheid kan gecounterd worden.

Een combinatie van voorkomen dat jongeren beginnen roken én inzetten op stoppen met roken is het scenario met de grootste positieve impact. Volgens de recente Gezondheidsenquête rookt 19% van de Belgen, waarvan 15% elke dag. Gemiddeld leven rokers 4 jaar minder lang dan niet-rokers en verkeren ze 7 jaar minder in goede gezondheid, volgens Sciensano 

Roken stuurt ook gezondheidsongelijkheid sterk aan 

Als Vlaams Instituut Gezond Leven willen we daaraan toevoegen dat roken ook een van de grootste oorzaken van gezondheidsongelijkheid is in Europa. Rookgedrag, en dus ook tabaksgerelateerde gezondheidsschade, wordt sterk bepaald door sociaaleconomische status.  Onder laagopgeleiden zijn er meer rokers en meer zware rokers. Ook beginnen laagopgeleiden vroeger met roken. Naast opleidingsniveau hangen ook beroep en welstand samen met roken. Laagopgeleiden ondervinden meer gezondheidsschade als gevolg van roken, de meest maatschappelijk kwetsbare groepen rokers kennen het meeste gezondheidsschade. 

De laatste Gezondheidsenquête geeft over deze sociale ongelijkheden ook nieuwe cijfers. Kijken we naar België door deze bril, dan zien we dat 24% van de respondenten met een lager secundair diploma en hoger secundair diploma vandaag rookt. Bijna 1 op 4 dus. Kijken we naar Vlaanderen, dan zien we dat 21% van deze respondenten vandaag rookt. Nog steeds meer dan 1 op 5 dus. Opvallend is ook dat in deze sociaaleconomische groepen het aantal dagelijkse rokers relatief hoog is.

Drastische maatregelen en coherente aanpak zijn nodig 

Sciensano pleit naar aanleiding van deze studie voor een globaal tabaksactieplan dat zowel inzet op tabakspreventie als op rookstop. De inspanningen in de strijd tegen tabak moeten voortgezet en opgedreven worden, aldus Sciensano. Individuele maatregelen hebben slechts een beperkte impact, we hebben nood aan een coherente en globale aanpak. Bij die woorden sluit Gezond Leven zich aan. 

Meer info: zie persbericht en rapport Sciensano
Meer info over noodzakelijke maatregelen: zie memorandum Alliantie voor een Rookvrije Samenleving 

Lees meer over: