Toon dat uw onderwijsinstelling rookvrij is

21.01.2019

Alle scholen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen kunnen voortaan signalisatieborden en -stickers van ‘Generatie Rookvrij’ aanvragen om het nieuwe rookverbod te ondersteunen. Dat algemeen rookverbod geldt sinds dit schooljaar en is een initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken in het belang van de gezondheid van elke jongere en elke leerkracht. Met het promotiemateriaal kunnen scholen duidelijk aangeven dat scholen nu helemaal rookvrij zijn.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar mag er helemaal niet meer gerookt worden in de Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen. Dat is een beslissing die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft genomen. Vroeger bleef het rookverbod beperkt tot de binnenruimten en het openluchtterrein op bepaalde uren en dagen. 

Vandaag geldt het de klok rond, 7 dagen op 7, voor het hele schooldomein, zowel binnen als buiten. Als scholen rookvrij zijn is de verleiding om te starten met roken of om te roken kleiner. De voorbeeldfunctie van de school en het lerarenkorps vormen een rode draad. Dit houdt tegelijk in dat een school een samenhangend rookbeleid voert. 

Een goede signalisatie over het algemeen rookverbod aan de schoolpoort is nodig om leerlingen, personeelsleden en bezoekers duidelijk te maken dat de school helemaal rookvrij is. Daarom voorzien de overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven, met financiële steun van de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, en met de medewerking van de onderwijskoepels en het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, voor elke vestigingsplaats  een gratis signalisatiebord en sticker, met daarop de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. 

Dit initiatief past in het nieuwe kader van  ‘Generatie Rookvrij’. Scholen kunnen de materialen via een webshop aanvragen. 

Generatie 2019-2037 = eerste rookvrije generatie

'Generatie Rookvrij' is de brede beweging van burgers en organisaties, die vorig jaar gelanceerd werd door 9 organisaties. Vandaag krijgt ze al steun van een 50-tal organisaties uit het middenveld. Doel is dat  kinderen vanaf  2019 geboren deel uitmaken van de eerste rookvrije generatie. Dat kan door zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen rookvrij te houden. Zo kennen kinderen een rookvrije start (geboorte) en kunnen ze rookvrij opgroeien als ze spelen, leren, fuiven, … 

Na hun 18de beginnen de meesten niet meer met roken. Aan volwassenen wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven. Om niet te roken in de buurt van kinderen en jongeren, want zien roken doet roken. Om de nieuwe norm van niet-roken, telkens er minderjarigen in de buurt zijn, dus mee te ondersteunen.  

Ministers Crevits en Vandeurzen: blij met 'Generatie Rookvrij'

Vanaf dit schooljaar zijn de scholen volledig rookvrij. Scholen kunnen zo bijdragen tot een eerste echte rookvrije generatie. Om alle scholen een duwtje in de rug te geven voorziet de overheid, in samenwerking met  de onderwijskoepels, voor elke school in enkele materialen: een signalisatiebord en sticker met daarop de boodschap ‘Hier leer ik rookvrij’. Goede signalisatie, die bovendien verwijst naar het positieve kader van ‘Generatie Rookvrij’ en die onderdeel is van een sterk rookbeleid op school, helpt mee overtredingen voorkomen. De boodschap is duidelijk: roken in een schoolomgeving is verleden tijd - Hilde Crevits (Vlaams minister van Onderwijs)

Ook de onderwijskoepels en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verwelkomen het algemeen rookverbod en ‘Generatie Rookvrij’. 

De nieuwe Leerlingenbevraging toont aan dat nog te veel minderjarigen roken. Scholen sensibiliseren en zetten in op tabakspreventie en rookstop. En op een sterk rookbeleid, waarvan dit algemeen rookverbod een belangrijk onderdeel is. De school geeft jongeren zo het signaal dat roken niet oké is. Als rookvrij de norm wordt op school, staan jongeren sterker in hun schoenen om nee te zeggen. Zo helpt de school mee aan de ontwikkeling van een eerste generatie die opgroeit zonder tabak! - Jo Vandeurzen (Minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin)

Materialen roepen externe bezoekers op tot respecteren rookverbod

Uit de laatste indicatorenmeting (2015) van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat scholen nog steeds te maken kregen met overtredingen van het rookverbod: in 8 op de 10 secundaire scholen (79 %) begingen leerlingen overtredingen tegen het rookverbod. Bijna de helft van de scholen (46%) signaleerde toen dat ouders het rookverbod wel eens overtreden. En meer dan de helft (53%) geeft aan dat derden en externe bezoekers het doen. 

Als leerlingen het deden werden ze in bijna alle scholen aangesproken en werd er een sanctie voorzien. Voor ouders en derden was er amper een beleid op dit vlak. Een duidelijker en algemeen geldend rookverbod zal beter nageleefd worden, want uitzonderingen zijn niet meer mogelijk.

Ondersteuningsmaterialen Gezonde School

Een totaal rookverbod past in het algemeen rookbeleid van de onderwijsinstelling en versterkt de voorbeeldfunctie van de onderwijsinstellingen. Meer info en ondersteuningsmaterialen voor het uitwerken van een rookbeleid op jouw onderwijsinstelling vind je op www.gezondeschool.be.

Praktische informatie:

Hoe bestellen?