Je werkt soms bij mensen thuis die roken. Als mensen in jouw buurt roken als je aan het werk bent, rook je met ze mee. Dit is schadelijk en de gezondheidsrisico’s worden vaak onderschat.

Werken in tabaksrook is ongezond

Wanneer je wordt blootgesteld aan rook uit een sigaret is dit schadelijk zijn voor je gezondheid. Hierdoor heb je meer risico op:

Gezondheidseffecten Tabak

Daarnaast geldt ook: hoe kleiner de ruimte, hoe geconcentreerder de rook en hoe groter het risico. Hoe meer blootstelling gedurende de dag en doorheen de jaren, hoe groter het risico.

Meer weten over de schadelijke gevolgen van passief roken.

Hoe bescherm je je tegen tabaksrook?

Klantisnietthuis
 • Je zet de ramen open en zorgt voor verluchting
 • Je legt een briefje en vraagt vriendelijk om de ruimtes te verluchten voor jij aankomt.
 • Je wast je handen voor je vertrekt en verandert eventueel van (werk)kledij.
 • Je praat erover als je de klant ziet en vraagt vriendelijk om de ruimte te verluchten.
 • Zie je de klant (bijna) nooit, zeg het dan aan je verantwoordelijke. Jullie kunnen samen afspreken wat jullie kunnen doen.
Klantismeestalthuis
 • De klant rookt waar jij bij bent. Jij vraagt om niet binnen te roken als jij er bent.
Jahijrookt
 • Je bedankt de klant om niet te roken en je verlucht de woning.
 • Je wast je handen voor je vertrekt en je verandert eventueel van kledij.
Neehijweigert
 • Je vraagt het nog een keer vriendelijk en herhaalt dat sigarettenrook ongezond is en verwijst naar de afspraken in het contract.
 • Je zegt dit meteen aan je verantwoordelijke. Die kan met de klant praten en goede afspraken met hem maken.
 • Je wast je handen en je verandert eventueel van kledij.

Tips om het gesprek over roken aan te gaan met de klant

Beschrijf de feiten (wat merk ik op, wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik)
Ik ruik...sigarettenrook
Ik zie dat...dat je rookt waar ik bij ben, dat de ramen gesloten zijn
Ik merk op...ik bijna niet kan ademhalen, ik last heb van de rook
Welk gevoel heb ik daarbij?
Ik voel me daar ... bij.ongemakkelijk
Dat maakt me wat …
bezorgd, ongerust, gefrustreerd, boos
Waarom vind ik dit belangrijk?
Omdat ik … belangrijk vindmijn gezondheid
Want ik wil graag …
gezond blijven, niet naar sigaretten ruiken, niet moeten hoesten als ik hier werk

Kan je dit begrijpen? Begrijp je wat ik bedoel?

Laat de klant hier vertellen

Dat begrijp ik, maar kan je (aub)…Zou het mogelijk zijn om …

 • niet te roken in de tijd dat ik hier ben?
 • buiten te roken als ik hier ben?
 • alles te verluchten voor ik aankom?
 • ten minste 2 uur voor de start van de hulp niet binnen te roken?

Bedank de klant om rekening te houden met jou.

Deze folder kan je helpen om het gesprek aan te gaan met de klant of cliënt. Je kan de folder personaliseren door jouw naam erop te zetten en af te geven aan de klant. In de folder vindt de klant terug hoe de klant je kan helpen zodat je je werk kan doen zonder tabaksrook. 

Je kan de cliënt/klant bovendien bedanken door een rolletje muntjes af te geven.

Waar kan je de folder en muntjes bestellen?

De werkgevers binnen diensten voor gezinszorg kunnen deze materialen bestellen door contact te nemen met het Logo van hun regio: www.vlaamselogos.be.

De dienstenchequebedrijven kunnen deze materialen in het Nederlands en Frans bestellen bij het Vormingsfonds Dienstencheques

Vraag dit aan je werkgever.

Wat kan je aan je werkgever vragen?

Vraag aan je werkgever of preventieadviseur om een beleid of procedure op te zetten zodat je beter beschermd bent tegen rokende klanten/cliënten. Zo kan je werkgever in het contract met de klant vragen om uit respect voor jou niet te roken als je aan het werk bent, en de woning vooraf te verluchten. 

De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van al zijn werknemers en is verplicht om acties te ondernemen om de medewerkers te beschermen, ook tegen de schadelijke effecten van passief roken. (zie wettelijk kader)

Vraag daarom om een procedure uit te werken. Spreek je directie of leidinggevende aan op een personeelsvergadering. Spreek ook je vakbondsafgevaardigde en preventieadviseur aan en deze persoon kan dit als agendapunt op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of het Hoog Overleg Comité (HOC) zetten. 

Verwijs de directie en preventieadviseur ook zeker door naar de site www.jouwhuismijnwerkplek.be voor meer informatie. Op deze site kan de werkgever een handige leidraad en bijbehorende ondersteunende instrumenten downloaden.

Rook je zelf?

Heeft dit alles je doen nadenken over je eigen rookgedrag en wil je proberen te stoppen met roken? Goed nieuws, je hoeft het niet alleen te doen. Kijk snel op Tabakstop.be of bel 0800 111 00.

Bron: Welzijnswet: Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de medewerkers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996