Jouw huis, mijn werkplek

Iedereen heeft recht op een gezonde werkplek. Daarom mag je sinds 2006 op het werk niet meer roken. Dankzij dat rookverbod kunnen mensen hun werk doen zonder tabakslucht in te ademen. Maar wat met de mensen die bij rokers thuis werken? Denk aan verzorgenden, huishoudhulp, verpleegkundigen. Hier geldt het rookverbod namelijk niet. Ook zij hebben recht op een rookvrije werkplek. Help mee om iedereen een rookvrije werkplek te geven!

Passief roken of meeroken is schadelijk voor de gezondheid

Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen. Minstens 50 daarvan zijn kankerverwekkend. Schadelijk voor de roker dus, maar ook voor de medewerkers die in de buurt van een roker werken. Ook als ze zelf niet roken, want de schadelijke verbrandingsproducten van tabak zijn aanwezig in de omgevingslucht en blijven vooral hangen in overdekte en afgesloten ruimten. 

En wat met elektronische sigaretten?

De gezondheidseffecten op lange termijn zijn nog onvoldoende gekend. Daarnaast is het ook onvoldoende bekend of de uitgeademde dampen schadelijk zijn voor de omgeving (meedampen). Het is voor deze producten aangeraden om ze niet in huis te gebruiken. 

Wettelijk kader

Elke werknemer heeft recht op een rookvrije werkplek. Daarom is roken op de werkvloer bij wet niet toegelaten. Het koninklijk besluit van 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook voorziet een uitzondering voor privéwoningen, waardoor de medewerkers niet beschermd zijn. Gezien er veel giftige stoffen zitten in de sigarettenrook verplicht de welzijnswet de werkgevers acties te ondernemen om de medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen deze giftige stoffen. Wat is het wettelijke kader en welke wetgeving is van toepassing.

Partners

Verschillende organisaties springen samen in de bres om hun medewerkers beter te beschermen tegen schadelijke tabaksrook. Deze campagne is een samenwerking tussen de werkgeverskoepels en de vakbonden binnen de openbare en private diensten voor gezinszorg en dienstenchequebedrijven. Deze campagne wordt ondersteund door Kom op tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse overheid. 

Jouwhuismijnwerkplek Partners