NokNok is een campagne voor jongeren (12-16 jaar) om de eigen veerkracht te verhogen. Het is gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Op www.noknok.be vind je onder meer een inspiratielijst met leuke activiteiten om samen met jongeren in groep aan hun veerkracht en mentaal welbevinden te werken.

4 knaltips

De website maakt gebruik van zelfeducatie via het internet. De beschermende factoren werden gebundeld in 4 knaltips: (Ik (k)en mezelf, Mijn grenzen, Reken op anderen, Tijd voor mezelf) en zijn ook terug te vinden aan de hand van tips gebracht door 9 herkenbare personages met thema’s die aansluiten op de leefwereld van jongeren.

Inspiratielijst

NokNok mikt vooral op jongeren in hun vrije tijd, waarvoor de inspiratielijsten handige instrumenten zijn om samen met jongeren aan de slag te gaan. Er is ook een vorming beschikbaar 'Aan de slag met de inspiratielijst NokNok'.

Poster

Materialen

Poster

NokNok posters zijn online verkrijgbaar via info@gezondleven.be

Postkaart

Postkaart

NokNok postkaarten zijn online beschikbaar via info@gezondleven.be

Sticker

Sticker

NokNok stickers zijn online verkrijgbaar via info@gezondleven.be