De Preventiepeiling in het basisonderwijs staat momenteel online. Je kan deelnemen tot en met 7 december 2022.

De Preventiepeiling: wat is het en wat willen we ermee bereiken?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw het preventief gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen, hogeronderwijsinstellingen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen).

Wij voeren deze Preventiepeiling (vroeger ‘indicatorenbevraging’) uit in opdracht van de Vlaamse overheid, meer specifiek het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, en in samenwerking met verschillende partners: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse lokale gezondheidsoverleggen (Logo’s).

Preventiepeiling Banner logos partners

Daarnaast winnen we advies in bij onderzoeksinstituten zoals Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen en diverse partners. Denk aan het Departement Onderwijs en Vorming, de scholenkoepels, Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), …

Met dit onderzoek monitoren we de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Daarnaast willen we ook jouw school inzicht geven in wat een kwalitatief preventief gezondheidsbeleid voor de leerlingen inhoudt en jullie handvaten meegeven om aan de slag te gaan rond gezondheid.

Wat heb ik aan zo’n bevraging?

Veel! Elke deelnemende school die de vragenlijst volledig invult, ontvangt een uitgebreide digitale inspiratiegids met concrete tips en handvaten per gezondheidsthema om mee aan de slag te gaan. Het enige wat je daarvoor moet doen, is je e-mailadres doorgeven (op het einde van de vragenlijst). Dat zullen we enkel en alleen gebruiken om je de inspiratiegids te sturen en om de algemene resultaten van de Preventiepeiling bij scholen mee te delen.

Als je de vragenlijst invult, geeft dit jou en je school een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid binnen jouw school. Met de tips in onze inspiratiegids als leidraad, krijg je inzicht in wat jullie al heel goed doen en waar jullie nog een tandje kunnen bijsteken.

Tip: aan het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om je antwoorden in een pdf-bestand te bekijken. Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken. Zo kan je het in een later stadium gebruiken om bijvoorbeeld samen met je schoolteam het gezondheidsbeleid verder te verbeteren.

Waarover gaan de vragen?

De vragen gaan over het gezondheidsbeleid dat jouw school opzet voor de leerlingen. En dat meer specifiek voor de gezondheidsthema’s voeding, beweging, minder lang stilzitten, tabak, alcohol en illegale drugs, mondgezondheid en mentaal welbevinden. Bijvoorbeeld:

 • Nemen jullie acties om het mentaal welbevinden van leerlingen te bevorderen?
 • Is er een gezond aanbod tussendoortjes en dranken?
 • Stimuleren jullie de leerlingen om voldoende te bewegen?

Is dit onderzoek conform de GDPR-wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we krijgen om jou te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder).

Bovendien gebruiken we de contactgegevens alleen om jou uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met jouw antwoorden of rapporteren ze niet. Bovendien verwijderen we ze na afloop van het onderzoek.

Heb je vragen over gegevensbescherming in het kader van dit onderzoek?

Dan kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer van Gezond Leven: dpo@gezondleven.be.

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?

Alle scholen staan in een lijst die het Departement Onderwijs en Vorming beheert. Samen met een e-mailadres waarop we je kunnen contacteren, beschikken we zo ook over enkele demografische gegevens van jouw school (denk maar aan het aantal leerlingen, de aangeboden onderwijsgraden, enzovoort). Op die manier hoeven we jou deze gegevens niet meer te vragen.

Waarom zijn wij geselecteerd om deel te nemen?

Alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Preventiepeiling. Er werd dus geen selectie gemaakt.

Voor wie in onze school is de vragenlijst bedoeld?

Deze vragenlijst wordt het best ingevuld door de directeur in samenwerking met de verantwoordelijke voor het gezondheidsbeleid voor de leerlingen of iemand anders die hier zicht op heeft.

Onderstaand overzicht geeft weer wie de bevraging het best invult, welke documenten van pas kunnen komen en welke personen/diensten je eventueel kan raadplegen tijdens het invullen.

Ook nog goed om weten:

  • Er kan slechts één vragenlijst per school ingevuld worden.
  • We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen drie jaar), dus niet wat jullie in de toekomst nog van plan zijn.
  • Vallen er meerdere scholen onder dezelfde directie en hebben deze hetzelfde gezondheidsbeleid? Dan hoef je de vragenlijst slechts 1 x in te vullen. Je kan in de vragenlijst aanduiden voor welke scholen je invult.

  Wat gebeurt er met de resultaten van de Preventiepeiling?

  De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Iedereen kan die gratis downloaden op de website van Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als bij andere belanghebbende organisaties.

  Op basis van de resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten stellen en acties bepalen om een beter gezondheidsbeleid voor de Vlaamse basis- en secundaire scholen op te zetten.

  Ben ik verplicht om aan de Preventiepeiling mee te doen?

  Neen, deze bevraging is niet verplicht. Maar ze is wél de moeite waard.

  Want ook voor jou zijn er heel wat voordelen als je deelneemt aan de Preventiepeiling.

  Hoe lang duurt het om de Preventiepeiling in te vullen?

  De bevraging invullen duurt gemiddeld 30 minuten. Best lang, dat beseffen we. Maar de bevraging zit dan ook boordevol interessante informatie die voor jouw school zeker de moeite waard is.

  Bovendien kan je het invullen op elk moment pauzeren: midden onderaan de vragenlijst staat een pauzeknop. Zo kan je op een later tijdstip verdergaan met de URL die je krijgt als je op de pauzeknop duwt.

  Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

  Uiteraard! Op het einde van de vragenlijst zie je een link waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken (pdf-bestand). Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken.

  Samen met enkele partners, zoals de pedagogische begeleiding of jouw CLB (https://www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-school/ondersteuning), kan je nagaan wat je verder best aanpakt om het preventief gezondheidsbeleid van je school verder uit te bouwen. Jouw antwoorden kunnen daarbij perfect helpen als aanknopingspunt om op verder te werken.

  Wat doet Gezond Leven vzw?

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Ons team van experten komt naar buiten met onderbouwd advies, methodieken, opleidingen en objectieve, wetenschappelijke informatie.

  Gezond Leven is een onafhankelijk expertisecentrum en heeft geen enkel commercieel belang. De enige winst die we beogen, is gezondheidswinst. Hoe we dan aan onze middelen komen? Vooral via beheersovereenkomsten met en projecten van de Vlaamse overheid. Maar we tekenen ook op andere projectoproepen in die streven naar een gezondere samenleving en staan organisaties en ondernemingen graag bij met advies rond gezondheidsbevordering.

  Mijn vraag staat hier niet tussen.

  Heb je nog vragen?

  Dan kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker, Dorine Maes: preventiepeiling@gezondleven.be of 02 422 49 31.