Neem nu deel aan de Preventiepeiling bij jeugdhulporganisaties

De Preventiepeiling: wat is het en wat willen we ermee bereiken?

Sinds 2003 onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw het preventief gezondheidsbeleid van verschillende organisaties in Vlaanderen (ondernemingen, basis- en secundaire scholen, hogeronderwijsinstellingen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen).

Wij voeren deze Preventiepeiling (vroeger ‘indicatorenbevraging’) uit in opdracht van de Vlaamse overheid, meer specifiek het Departement Zorg, en in samenwerking met verschillende partners: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en de Vlaamse lokale gezondheidsoverleggen (Logo’s).

Preventiepeiling 2022-23 Banner partners

Daarnaast winnen we advies in bij onderzoeksinstituten zoals Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen en diverse partners.

Met dit onderzoek monitoren we de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025. Daarnaast willen we jouw organisatie ook inzicht geven in wat een kwalitatief preventief gezondheidsbeleid voor de kinderen en jongeren inhoudt en jullie handvaten meegeven om aan de slag te gaan rond gezondheid.

Wat heb ik aan zo’n bevraging?

Als je de vragenlijst invult, geeft dit jou en je jeugdhulporganisatie een mooi overzicht van hoe het gesteld is met het preventieve gezondheidsbeleid binnen jouw jeugdhulporganisatie. Met de tips in onze inspiratiegids als leidraad, krijg je inzicht in wat jullie al heel goed doen en waar jullie nog een tandje kunnen bijsteken.

Tip: aan het einde van de vragenlijst krijg je een weblink te zien waarop je kan klikken om je antwoorden in een pdf-bestand te bekijken. Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken. Zo kan je het in een later stadium gebruiken om bijvoorbeeld samen met je team het gezondheidsbeleid verder te verbeteren.

Waarover gaan de vragen?

We bevragen hoe het preventieve gezondheidsbeleid van jeugdhulporganisaties voor hun kinderen/jongeren eruitziet. In het eerste luik onderzochten we hoe jeugdhulporganisaties inzetten op een aantal gezondheidsthema’s (mentaal welbevinden, voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol en illegale drugs). Bijvoorbeeld:

 • Nemen jullie acties om het mentaal welbevinden van de kinderen/jongeren te bevorderen?
 • Is er een gezond aanbod tussendoortjes en dranken?
 • Stimuleren jullie de kinderen/jongeren om voldoende te bewegen?

In het tweede luik kijken we hoe jeugdhulporganisaties ervoor zorgen dat het beleid succesvol is. Bijvoorbeeld:

 • Betrekken jullie kinderen/jongeren en personeel bij het bepalen van preventieve gezondheidsacties?
 • Evalueren jullie jullie preventieve gezondheidsbeleid op tijd en stond?
 • Hoe communiceren jullie over het gezondheidsbeleid van jullie jeugdhulporganisatie?

Is dit onderzoek conform de GDPR-wetgeving?

Uiteraard! We bevragen geen persoonsgegevens in de vragenlijst. De contactgegevens die we krijgen om jou te contacteren zijn allemaal conform de Privacywet verzameld (zie ook verder).

Bovendien gebruiken we de contactgegevens alleen om jou uit te nodigen voor dit onderzoek. We brengen ze nooit in verband met jouw antwoorden of rapporteren ze niet. Bovendien verwijderen we ze na afloop van het onderzoek.

Heb je vragen over gegevensbescherming in het kader van dit onderzoek?

Dan kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer van Gezond Leven: dpo@gezondleven.be.

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?

Alle jeugdhulporganisaties staan in een lijst die Opgroeien beheert. Samen met een e-mailadres waarop we je kunnen contacteren, beschikken we zo ook over enkele demografische gegevens van jouw organisatie (denk bijvoorbeeld aan het adres, deelwerkingen). Op die manier hoeven we jou deze gegevens niet meer te vragen.

Waarom zijn wij geselecteerd om deel te nemen?

Alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Preventiepeiling. Er werd dus geen selectie gemaakt.

Voor wie in onze jeugdhulporganisatie is de vragenlijst bedoeld?


De vragenlijst wordt het best ingevuld door de de directeur, kwaliteits-, pedagogisch- of zorgcoördinator of iemand anders die zicht heeft op de werking rond preventieve gezondheid voor de kinderen of jongeren binnen de organisatie.

Ook nog goed om weten:

  • Er kan slechts één vragenlijst per jeugdhulporganisatie ingevuld worden.
  • Vallen er meerdere jeugdhulporganisaties onder dezelfde directie en hebben deze hetzelfde gezondheidsbeleid? Dan hoef je de vragenlijst slechts 1 x in te vullen. Je kan in de vragenlijst aanduiden voor welke jeugdhulporganisaties/deelwerkingen je invult.
  • We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen vier jaar), dus niet wat jullie in de toekomst nog van plan zijn.

Wat gebeurt er met de resultaten van de Preventiepeiling?

De resultaten worden verwerkt tot anonieme statistieken. Na de analyse maken we verschillende rapporten op. Iedereen kan die gratis downloaden op www.preventiepeiling.be. We verspreiden de publicaties ook bij de Vlaamse overheid, partners, net als bij andere belanghebbende organisaties.

Op basis van de resultaten kunnen wij beleidsaanbevelingen formuleren. Alsook zelf prioriteiten stellen en acties bepalen om een beter gezondheidsbeleid voor de jeugdhulporganisaties op te zetten.

Kan ik mijn eigen antwoorden raadplegen?

Uiteraard! Op het einde van de vragenlijst zie je een link waarop je kan klikken om jouw antwoorden te bekijken (pdf-bestand). Dat bestand kan je ook opslaan en afdrukken.

Samen met je team of werkgroep kan je de resultaten bekijken en nagaan wat je verder best aanpakt om het preventief gezondheidsbeleid van je organisatie verder uit te bouwen. Jouw antwoorden kunnen daarbij perfect helpen als aanknopingspunt om op verder te werken.

Ben ik verplicht om aan de Preventiepeiling mee te doen?

Neen, deze bevraging is niet verplicht. Maar ze is wél de moeite waard. Want ook voor jou zijn er heel wat voordelen als je deelneemt aan de Preventiepeiling.

Hoe lang duurt het om de Preventiepeiling in te vullen?

De bevraging invullen duurt gemiddeld 10 minuten.

Je kan het invullen op elk moment pauzeren: midden onderaan de vragenlijst staat een pauzeknop. Zo kan je op een later tijdstip verdergaan met de URL die je krijgt als je op de pauzeknop duwt.

Wat doet Gezond Leven vzw?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Ons team van experten komt naar buiten met onderbouwd advies, methodieken, opleidingen en objectieve, wetenschappelijke informatie.

Gezond Leven is een onafhankelijk expertisecentrum en heeft geen enkel commercieel belang. De enige winst die we beogen, is gezondheidswinst. Hoe we dan aan onze middelen komen? Vooral via beheersovereenkomsten met en projecten van de Vlaamse overheid. Maar we tekenen ook op andere projectoproepen in die streven naar een gezondere samenleving en staan organisaties en ondernemingen graag bij met advies rond gezondheidsbevordering.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Heb je nog vragen?

Dan kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke onderzoeker, Dorine Vlassenroot: dorine.vlassenroot@gezondleven.be of via 02 422 49 29.