Beste procesbegeleider,


Op deze pagina vind je een overzicht terug van alle afspraken, procedures en formulieren.

Hoe starten als procesbegeleider?

Wat moet je doen om te kunnen beginnen als procesbegeleider en een traject met een woonzorgcentrum op te starten?

  1. Opleiding volgen
  2. Statuut procesbegeleider bepalen
  3. Formulier voor vrijstelling in orde brengen (indien van toepassing)
  4. Samenwerkingsovereenkomst procesbegeleider ondertekenen
  5. Intakegesprek organiseren & startdatum doorgeven
  6. Samenwerkingsovereenkomst voorziening bezorgen
  7. Procesbegeleiding effectief starten

Hoe de procesbegeleiding organiseren?

Wat houdt de procesbegeleiding in?

Als procesbegeleider ondersteun je stap voor stap één of meerdere woonzorgcentra om een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid te implementeren rond een specifiek thema: mondzorg, ondervoeding, psychofarmaca of val- en fractuurpreventie.

Hierbij ga je aan de slag met de volgende tools:

  • themaspecifieke draaiboek met het stappenplan en de gezondheidsmatrix
  • bundel voor procesbegeleiders

Tijdens de themaspecifieke opleiding krijg je hierover al de nodige informatie.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vragen over het traject, het draaiboek, enz.: bij de partnerorganisatie:

Vragen over het project, facturatie, enz.: bij het Vlaams Instituut Gezond Leven:

kathleen.decuyper@gezondleven.be

02 486 78 03