Beste procesbegeleider,


Op deze pagina kan je altijd de meest up to date afspraken, formulieren en procedures terugvinden.

Hoe starten als procesbegeleider?

Wat moet je doen om te kunnen beginnen als procesbegeleider en een traject met een woonzorgcentrum op te starten?

 1. Opleiding volgen
 2. Statuut procesbegeleider bepalen
 3. Formulier voor vrijstelling in orde brengen (indien van toepassing)
 4. Samenwerkingsovereenkomst procesbegeleider ondertekenen
 5. Intakegesprek organiseren & startdatum doorgeven
 6. Samenwerkingsovereenkomst voorziening bezorgen
 7. Procesbegeleiding effectief starten

Hoe de procesbegeleiding organiseren?

Wat houdt de procesbegeleiding in?

Als procesbegeleider ondersteun je stap voor stap één of meerdere woonzorgcentra om een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid te implementeren rond een specifiek thema: mondgezondheid, ondervoeding, psychofarmaca of val- en fractuurpreventie.

Hierbij ga je aan de slag met de volgende tools:

 • thema-specifieke draaiboek met het stappenplan en de gezondheidsmatrix
 • bundel voor procesbegeleiders

Tijdens de thema-specifieke opleiding krijg je hierover al de nodige informatie.

Hoe omgaan met de impact van de coronacrisis?

Wat zijn de richtlijnen vanuit het project?

Op basis van deze richtlijnen adviseren we vanuit het project procesbegeleiding om:

 • In samenspraak met het woonzorgcentrum te bekijken of het al dan niet haalbaar is om het traject terug op te starten;
 • In overleg met het woonzorgcentrum bij de heropstart van de trajecten de procesbegeleiding zoveel als mogelijk via videovergadering en andere online methodieken zoals webinars te organiseren;
 • Zo weinig mogelijk fysieke contactmomenten te organiseren. De bedoeling is er alles aan te doen om het risico op besmetting in te dijken;
 • Minimaal de regels te volgen van je eigen werkgever (indien van toepassing) en de afspraken binnen de woonzorgcentra die je begeleidt;
 • Indien er een onderling akkoord is om ter plaatse in het woonzorgcentrum de procesbegeleiding te laten doorgaan, zeker de actuele veiligheidsmaatregelen goed op te volgen.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vragen over het traject, het draaiboek, enz.: bij de partnerorganisatie:

Vragen over het project, facturatie, enz.: bij het Vlaams Instituut Gezond Leven:

kathleen.decuyper@gezondleven.be

02 486 78 03