Projecten kunnen ingediend worden tot en met 30 september 2021 door het projectvoorstel te versturen via mail naar telewerk@gezondleven.be met als onderwerp “projectvoorstel oproep vitaal en gezond telewerken”.

Na het elektronisch versturen van jouw projectaanvraag naar telewerk@gezondleven.be krijg je binnen één week een ontvangstbevestiging per e-mail. Ten laatste op 8 oktober 2021 wordt jouw project al dan niet ontvankelijk verklaard. Je krijgt hiervan per e-mail een bericht.

De beoordeling van het project gebeurt daarna door een jury, afgevaardigd door de stuurgroep. Het project wordt op de verschillende criteria beoordeeld.

Ten laatste op 5 november 2021 ontvang je een bericht via e-mail over de beoordeling van jouw project. Als dit positief beoordeeld werd en je een projectsubsidie toegekend krijgt, kan je het project aanvatten op 1 december 2021.

De effectieve looptijd van het project is tot en met 18 november 2022. Van 19 november tot en met 31 december 2022 wordt tijd voorzien voor een eindevaluatie.

Tijdens de projectuitvoering zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden in mei 2022 en een eindevaluatie in december 2022. De concrete invulling hiervan kan je nalezen bij FAQ.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in 3 schijven. Er wordt een voorschot van 40% vergoed bij de opstart. 40% wordt vergoed in juni 2022 na een positieve tussentijdse evaluatie, een saldo van 20% na de eindevaluatie in februari 2023.