Wil je een rookstop bespreken of iemand doorverwijzen naar rookstophulp? Wij helpen je op weg.

Folder gespreksmethodiek

Folder gespreksmethodiek voor zorg- en welzijnsprofessionals

Iemand warm maken voor een rookstop: niet eenvoudig. Maar voor zo’n gesprek bestaan enkele technieken en die hebben we netjes opgelijst in een handige folder. De technieken baseren zich op de principes van motiverende gespreksvoering en zijn handvatten om stoppen met roken bespreekbaar te maken met zwangere vrouwen en hun partner. Ze helpen bij het geven van een duidelijk stopadvies en het doorverwijzen naar rookstophulp. Praten over een rookstop vraagt niet veel van je tijd: het kan al in 1 minuut! De folder dient als geheugensteun voor de verschillende stappen. Weet je graag meer over de gespreksmethodiek? Volg module twee uit de e-learning ‘Rookvrije Start’.

Infographic ‘Roken en zwangerschap’ voor de zwangere vrouw
Infographic ‘Roken en zwangerschap’ voor de zwangere vrouw
Infographic ‘Meeroken en zwangerschap’ voor de partner van de zwangere vrouw
Infographic ‘Meeroken en zwangerschap’ voor de partner van de zwangere vrouw

Nadat je zicht hebt op het rookgedrag van je cliënt, kan je overgaan tot het geven van stopadvies en de ondersteuningsmogelijkheden bespreken, zoals beschreven in de folder ‘Rookvrije start. Praat met je cliënt over rookstop’ (zie stap 1). De infographic ‘Roken en zwangerschap’ voor zwangere vrouwen en infographic ‘Meeroken en zwangerschap’ voor de partner van de zwangere vrouw, ondersteunen het gesprek visueel. Geef de infographics na het gesprek eventueel mee met de zwangere vrouw en haar partner.

Final Verhaalprent 6 Hulp bij het stoppen

Verhaalprenten ‘Rookstop tijdens de zwangerschap in beeld’

De verhaalprenten willen op een laagdrempelige manier misverstanden over rookstop tijdens de zwangerschap ontkrachten. Hun vertrekpunt? De gezondheid van het ongeboren kind. De verhaalprenten helpen je om tot een goede vertrouwensrelatie te komen op een niet-veroordelende manier. Gebruik de 8 prenten gebundeld of afzonderlijk, individueel of in groep. Op de achterzijde vind je telkens een begeleidende tekst. Ze zijn bedoeld als ondersteuning voor een goed gesprek en niet om mee te geven met de zwangere vrouw.

Achtergrondinformatie

Het project ‘Rookvrije Start’ vertrekt vanuit het principe van proportioneel universalisme (PU), waarbij we extra inzetten op de gezondheid van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Meer info over gezondheidsongelijkheid en het principe van PU lees je hier.

Wil je meer weten welk rookstopadvies je kan geven op elk moment rond de zwangerschap? Bekijk dan de pdf met het rookstopadvies voor mannen en vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap.

Weet je graag meer over de gevolgen van roken en het gebruik van nicotinevervangers? Hierbij een bundeling van interessante achtergrondinfo om je in te lezen in het thema.

Gedrukte materialen project Rookvrije Start

In onze webwinkel kan je gedrukte materialen van het project Rookvrije Start bestellen. De materialen zijn gratis, je betaalt enkel de verzendingskosten. Hou er rekening mee dat het zo’n 2 tot 3 weken kan duren vooraleer je de materialen ontvangt.