Lijkt Snack & Chill het ideale project voor de secundaire scho(o)l(en) in jouw stad of gemeente? Zo krijg je het daar ‘verkocht’:

 • Praat met de directie(s) over Snack & Chill en communiceer vanuit het flankerend onderwijsbeleid.
 • Laat Snack & Chill aan bod komen op het scholenoverleg.
 • Vraag eventueel aan scholen om een engagementsverklaring te ondertekenen.

Denk na over hoe jullie als lokaal bestuur de school kunnen ondersteunen. Met ondersteuning worden scholen gemakkelijker over de streep getrokken. Wat inspiratie:

 • Administratie van de scholen overpakken door de inschrijvingen en de bestellingen te regelen;
 • Goed weten wat Snack & Chill precies inhoudt zodat je scholen goed kan informeren en eventuele vragen kan beantwoorden;
 • Logistieke ondersteuning voorzien: transport regelen van fruitleverancier naar de scholen;
 • Subsidies voorzien voor het aanbieden van gezonde dranken en tussendoortjes;
 • Een aanvullend aanbod voorzien op de andere dagen van de week en/of gedurende andere weken van het jaar (afhankelijk van beschikbare budgetten);
 • Extra inspanningen (niet stigmatiserend) leveren voor kwetsbare jongeren of voor scholen met veel kwetsbare jongeren.

Directies overtuigen? Zo doe je dat:

 • Motiveer waarom een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes belangrijk is op school. Doe dit eventueel aan de hand van deze fiche of met behulp van deze powerpointpresentatie. Daarin staan alle voordelen! En, welke directeur wil er nu niet uitpakken met een gezonde school?
 • Met Snack & Chill wordt ingezet op verschillende sleutelcompetenties! Zowel voor alle leerlingen op school als voor de klas of de leerlingen die Snack & Chill organiseren. Lees ze hier.
 • Toon aan hoe jullie de school zullen ondersteunen.
 • Ken je scholen die vorig jaar deelnamen? Motiveer de scholen die nog niet deelnamen met mooie voorbeelden.

Extra argumenten nodig?

Veel succes!

Nog vragen?