Zilverwijzer woonzorgcentra

Zilverwijzer in Woonzorgcentra wil de geestelijke gezondheid van jouw bewoners bevorderen. Bewoners die zich goed in hun vel voelen, kunnen beter om met uitdagingen die horen bij het ouder worden zoals ziekte, verlies van geliefden of verhuizen naar het woonzorgcentrum.

Centraal staan de groepssessies. Hier leren bewoners elkaar beter kennen, kunnen ze ervaringen uitwisselen over zes verschillende thema’s en werken ze aan de hand van tips en oefeningen aan het versterken van hun veerkracht. Een sterke veerkracht helpt om beter om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Het draagt met andere woorden bij aan een positieve geestelijke gezondheid!

Daarnaast kan je met Zilverwijzer in Woonzorgcentra een (positieve) geestelijke gezondheid bespreekbaar maken bij zowel bewoners als bij het personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening indien nodig.

Zilverwijzer ook in jouw woonzorgcentrum?

Zilverwijzer in Woonzorgcentra bestaat uit drie fasen. Elke fase bestaat uit één of meerdere stappen die telkens verschillende (ondersteunende) materialen bevatten om aan de slag te gaan. Er wordt aangeraden om uit elke fase minstens één stap te kiezen. Klik op elke stap, ontdek meer informatie en download de materialen.

Voortraject

Personeel en bewoners kennis laten maken met Zilverwijzer in Woonzorgcentra, geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en taboes doorbreken.

Groepssessies

De Zilverwijzer groepscursus voor bewoners onder begeleiding van een personeelslid (die de Train-de-trainer heeft gevolgd) of een freelance begeleider.

Nazorg

Opvang na de groepssessies en doorverwijzing naar de hulpverlening indien nodig.

Wil je aan de slag met deze methodiek? Ontdek wanneer de eerstvolgende Train-de-trainer plaatsvindt of neem contact op met het Vlaams Instituut Gezond leven of met het Logo uit je regio.

Contact: info@gezondleven.be

Voor wie: Woonzorgcentra: Zilverwijzer in Woonzorgcentra richt zich tot zestigplussers zonder ernstige psychische en/of cognitieve klachten, die verblijven in woonzorgcentra.

Stuurgroep

  • Vrije Universiteit Brussel 
  • Artevelde Hogeschool
  • VVSG
  • Zorgnet Icuro
  • Vlozo
  • Ferubel
  • DOT zorg
  • Vlaams Ergotherapeutenverbond vzw
  • Vlaamse Logo's
  • Drs. Els Messelis