Het voortraject heeft als doel om het volledige woonzorgcentrum (personeel en bewoners) kennis te laten maken met Zilverwijzer in Woonzorgcentra, geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

De ondersteunende materialen (te downloaden onderaan deze pagina) helpen je bij het creëren van een draagvlak voor geestelijke gezondheidsbevordering binnen jouw woonzorgcentrum. Wanneer heel het woonzorgcentrum achter het belang van veerkracht en geestelijke gezondheid staat, is het makkelijker om ook je bewoners hiertoe te motiveren. Bij veel ouderen rust er een taboe op praten over hun binnenkant en bestaan er soms rare ideeën en vooroordelen over geestelijke gezondheid. Het uitdagen en doorprikken van deze ideeën of mythes kan helpen om de drempel om te werken aan geestelijke gezondheid te verlagen en om ervoor zorgen dat meer bewoners deelnemen aan de Zilverwijzer-groepssessies.

Daarnaast draag het creëren van een draagvlak ertoe bij dat er in jullie organisatie ook in de toekomst aandacht is en gewerkt wordt aan geestelijke gezondheidsbevordering.

Wie kan aan de slag met het voortraject?

Zal een personeelslid de groepssessies begeleiden? Dan is deze persoon ook geschikt om van start te gaan met het voortraject. Toch nog twijfels en vragen? Neem contact op met het VIGeZ (kim.vandenberge@vigez.be) of het Logo uit je regio. Of stel al je vragen tijdens de train-de-trainer.

Huurt jouw woonzorgcentrum een freelance begeleider in voor de groepssessies? Dan kan je zelf alvast aan de slag met het voortraject. Heb je hierbij toch liever hulp van de freelance Zilverwijzer-begeleider? Neem contact op met het Logo uit je regio. 

Aan de slag gaan met het voortraject is geen voorwaarde om de groepssessies te organiseren. Wel wordt het sterk aangeraden om uit deze fase toch minstens één stap te kiezen.

Stap 1 – Het woonzorgcentrum kiest voor Zilverwijzer!

Informeer je directie over de methodiek met behulp van de infofiche en de PowerPoint. 

Stap 2 – Aan de slag binnen het team

Naast bewoners is het ook voor woonzorgcentra personeel belangrijk om zich goed in hun vel te (blijven) voelen. Zeker binnen de zorgsector, waar het percentage burn-outs en chronische stress veel te hoog ligt, hebben zorginstellingen er alle belang bij om actie te ondernemen en de geestelijke gezondheid van hun personeel te bevorderen. De tien lijftijd-fiches over mentaal welbevinden kunnen hierbij helpen. Ze bevatten concrete info, tips en initiatieven die medewerkers met elkaar kunnen delen. Bovendien kunnen ze bijdragen aan de bewustmaking van het belang van veerkracht bij zichzelf, collega’s én bewoners.

(De lijftijd-sensibiliseringscampagne is onderdeel van het Jobfit-ondersteuningspakket voor bedrijven.)

Stap 3 – Bewoners maken kennis met geestelijke gezondheid

Gewapend met tips rond gespreksvaardigheden, een kant-en-klare infosessie en achtergrondinformatie over Zilverwijzer en geestelijke gezondheid, kan je niet alleen aan de slag met het werven van deelnemers voor de groepssessie. Het biedt ook ondersteuning bij het doorbreken van veelvoorkomende mythes en taboes bij bewoners.

Powerpoint infosessie: aan te vragen via kim.vandenberge@gezondleven.be of bij het Logo uit je regio