Het loont om je medewerkers te stimuleren om gezond te eten. Want dat heeft voordelen voor je medewerkers én je onderneming.

Voordelen voor je onderneming:

 • Productievere medewerkers: gezondere medewerkers zijn productievere medewerkers. De impact van de gezondheidstoestand van je medewerkers op hun functioneren – en dus op de resultaten van de onderneming – is groot.
 • Een betere teamgeest: lunchmomenten zijn een opportuniteit om de werksfeer positief te beïnvloeden en de teamgeest te bevorderen.
 • Een positief imago: aandacht hebben voor de gezondheid van je medewerkers draagt bij tot een positief imago van je onderneming en zorgt voor een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt.
 • Loyale medewerkers: medewerkers appreciëren het dat je hun gezondheid belangrijk vindt en zullen minder snel op zoek gaan naar een andere werkgever.
 • Meer inzet: tevreden en gezonde medewerkers zullen zich meer inzetten voor hun onderneming en een positief beeld van de onderneming uitdragen.
 • Minder absenteïsme: gezondere medewerkers reduceren de absenteïsme-, presenteïsme- en ongevallencijfers, en dus ook de kosten.
 • Een sterker duurzaamheidsbeleid: evenwichtige voeding maakt deel uit van een zorgzame omgang met het milieu en het respect voor sociale en ethische regels. Een voedingsbeleid komt dus ook ten goede aan je duurzaamheidsbeleid.
 • Trouwe klanten: klanten kiezen almaar meer voor bedrijven die aandacht hebben voor gezondheid en duurzaamheid.

Voordelen voor je medewerkers

 • Betere eetgewoonten: je medewerkers consumeren een derde tot de helft van wat ze dagelijks eten op het werk. Gezonder eten op het werk heeft dus een grote impact op de totale voedingsinname en leidt tot gezondere eetgewoonten. 
 • Een evenwichtige energiebalans: gezond eten draagt bij tot een evenwichtige energiebalans en helpt je medewerkers om een gezond gewicht te houden of te krijgen.
 • Minder gezondheidsproblemen: gezonde voeding zorgt voor een verminderde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose, sommige vormen van kanker, zwaarlijvigheid en lagerugpijn, en kan het aantal bedrijfsongevallen doen dalen.
 • Een positiever zelfbeeld: medewerkers die gezond eten, hebben doorgaans een positiever zelfbeeld en meer zelfwaardering. Deze twee zaken kunnen er op hun beurt voor zorgen dat zij zich beter in hun vel voelen
 • Een betere werksfeer: gezonde voeding creëert een betere sfeer en verhoogt de teamgeest en het werkplezier. 
 • Beter slapen: gezond eten heeft een positief effect op de slaapkwaliteit.

De huidige situatie kan beter