Een gezondheidsbeleid op het werk

Het is nu wel duidelijk: Gezond Werken levert heel wat op. Maar hoe ga je nu het best te werk om de voordelen zélf te ondervinden?

Af en toe een losse activiteit organiseren is mooi, maar heeft niet veel effect op de lange termijn. Er is meer nodig: een samenhangende en gestructureerde aanpak. Je moet stap voor stap een omgeving creëren die een gezonde leefstijl onder werknemers toelaat en stimuleert. Alleen zo rol je een succesvol preventief gezondheidsbeleid uit.

We geloven dat investeren in een gezonde werkomgeving rendeert op de lange termijn. Gezonde medewerkers zijn energieker, alerter én hebben meer arbeidsvreugde.

Julie Lowey-Ball, BASF Antwerpen

Hoe ziet een sterk gezondheidsbeleid eruit?

Voor het Vlaams Instituut Gezond Leven is een preventief gezondheidsbeleid een beleid dat:

  • werknemers aanzet tot een gezonde(re) leefstijl.
  • zowel individueel als via de werkomgeving gezond gedrag bevordert.
  • een goede mix van activiteiten en acties omvat.
  • de nadruk legt op het motiveren en/of ondersteunen van medewerkers.
  • de individuele keuzevrijheid van werknemers respecteert.
  • ervoor zorgt dat werknemers voldoende bewegen, evenwichtig eten, stoppen met roken, alcohol- en drugsverbruik beperken en zich goed in hun vel voelen op het werk en daarbuiten.
  • aandacht heeft voor werknemers met specifieke noden en behoeften.
  • gericht is op de lange termijn en aansluit bij de strategische bedrijfsdoelstellingen.

Deze factoren bereik je door het stappenplan van Gezond Werken te doorlopen en gebruik te maken van de aangeboden instrumenten.

Maak gebruik van onze handige tools

Sta je op het punt om werk te maken van je gezondheidsbeleid? Geen nood: je hoeft dit niet in je eentje te doen. Gezond Werken heeft enkele tools uitgewerkt die je in het proces begeleiden. 

Het stappenplan

Het zevenstappenplan helpt je om een kwalitatief beleid uit te bouwen. Het is een leidraad om de verschillende fases te doorlopen, van draagvlak creëren tot evalueren.

De gezondheidsmatrix

Maar ook de gezondheidsmatrix is een handige houvast: ze helpt je om een goede mix van gezondheidsacties te kiezen. Als je daarin slaagt, heb je meer kans om ook op de lange termijn resultaat te boeken.

Een gezondheidsbeleid uitbouwen hoeft absoluut niet moeilijk te zijn of veel geld te kosten. Met de ondersteuning van deze website, de juiste tools en een portie wilskracht is elke onderneming tot geweldige dingen in staat.