Het zevenstappenplan van Gezond Werken werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven en is een klassiek changemanagementproces, maar dan toegepast op gezondheid. 

Stappenplan Gezond Werken

Het doel van dit stappenplan? Een werkomgeving creëren die een gezonde levensstijl onder medewerkers toelaat en stimuleert. Gebruik het plan om een beleid uit te werken voor eender welk gezondheidsthema. Wanneer je de stappen doorloopt, ontdek je al snel welke thema’s prioritair zijn in jouw onderneming.

Het zevenstappenplan is chronologisch opgesteld, maar de realiteit is vaak anders. Je weet maar nooit wat er op je pad komt. Als je een stap hebt voltooid, betekent dat dus niet dat de vorige stappen geen aandacht meer verdienen. Spring gerust wat vooruit en achteruit.

Je vraagt je vast af wat die zeven stappen inhouden. Hier zijn ze: