Hoe zorg je dat je gezondheidsbeleid aanslaat? Succesfactoren!

Gezond werken gaat gepaard met een (preventief) gezondheidsbeleid. Of het al dan niet een succes wordt, dat hangt af van verschillende zaken. Zo er zijn een aantal factoren die de slaagkansen van het gezondheidsbeleid kunnen verhogen. Formuleer (bij voorkeur) een doelstelling voor de succesfactoren waar je nog te weinig op inzet. Check snel onderstaande vragen en ontdek zo waar je eventueel nog aan moet werken.

Spinnenwebmodel Gezond Werken door Gezond Leven

Visie

Is er een visie op het gezondheidsbeleid?

Een sterk preventief gezondheidsbeleid vertrekt vanuit een duidelijke en gedragen visie. De visie geeft richting aan alle betrokkenen en biedt een houvast om activiteiten rond gezondheid af te toetsen. Hou met het opstellen van een visie rekening met de waarden en de diversiteit in je onderneming. Laat de visie aansluiten bij het beleid rond preventie, welzijn, hr, mobiliteit of duurzaamheid.

Om de kennis en gedragenheid van de visie te vergroten stel je de visie best samen met de medewerkers en enkele belangrijke sleutelfiguren op. Dit kan de directie, hr-verantwoordelijke, preventieadviseur of vakbondsafgevaardigde in een onderneming zijn. Je kan de visie opmaken tijdens een personeelsvergadering, directievergadering, CPBW of werkgroep. Daarna keurt de directie ze best goed. De visie sluit idealiter aan bij de strategische bedrijfsdoelstellingen van de onderneming.

Communicatie

Communiceren jullie zowel intern als extern over het gezondheidsbeleid?

Een goede communicatie brengt jullie gezondheidsbeleid echt tot leven. Laat medewerkers en directie weten waar je mee bezig bent, welke keuzes jullie maken en waarom. Betrek eventueel de communicatieverantwoordelijke bij de werkgroep. Denk ook na over een visuele identiteit en hoe je de medewerkers het best kunt bereiken. Zoek ook naar een communicatiekanaal waarbij de medewerkers input kunnen leveren. Gebruik hiervoor een mix van communicatiekanalen (intranet, mail, ad valvas, Facebook, Whatsapp-groep …).

Vergeet de leidinggevenden niet. Want zij staan het dichtst bij de medewerkers. Werken jullie met ambassadeurs? Medewerkers worden soms het best overtuigd door hun collega’s.

Denk ook na over de boodschap die je wil brengen. Gezondheid is iets positiefs en leuks. Probeer dit ook uit te stralen om medewerkers te enthousiasmeren. Een enthousiaste collega of enthousiast beeld zegt soms meer dan 1.000 woorden. Na elke actie kan je een beknopt verslagje met enkele foto’s maken. Zo kan je niet-deelnemende medewerkers misschien enthousiast maken voor een volgende activiteit en je beleid.

En last but not least, een preventief gezondheidsbeleid is ook een excellente zet voor de onderneming in de war for talent om medewerkers te vinden en te behouden. Bekijk met de hr en communicatieverantwoordelijke hoe je het gezondheidsbeleid kan communiceren via je website of social media.

Tips voor effectievere communicatie

Wanneer communiceren naar je medewerkers?

Communiceer naar je medewerkers als ze beschikking over de mentale ruimte om de boodschap te ontvangen. Met de mentale ruimte word de plaats die je in je hoofd vrij hebt om info te kunnen ontvangen en deze te kunnen omzetten in de praktijk, naar actie en gedrag. Dus denk na over wanneer jouw medewerkers over die mentale ruimte beschikken.

Wat communiceren naar je medewerkers?

Formuleer heldere communicatiedoelstellingen. Wat wil je dat je medewerkers weet, voelt en doet? Formuleer dat zo concreet mogelijk. En zorg ervoor dat je dat neerschijft in een document en dat iedereen die bij de communicatie betrokken is die doelstellingen goed mee heeft en erop kan terugvallen.
Hoe een duidelijke en motiverende boodschap brengen?

Waak erover dat je boodschap deze 3 ingrediënten bevat:

 • what’: dat is je eigenlijke kernboodschap. Het is belangrijk dat je per communicatie-actie één, maximaal 3 kernboodschappen hebt. Zorg ervoor dat die kernboodschappen meteen in het oog springen, dat die opvallen, ondersteun die bijvoorbeeld ook visueel. En belangrijk: maak gebruik van taal waar je medewerkers vertrouwd mee is.
 • now what’: de call to action. Zorg dat je mensen met iets heel concreets activeert. Zorg ervoor dat datgene wat je vraagt van mensen haalbaar is, dat je geen te grote dingen ineens vraagt.
 • so what’. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat mensen te winnen hebben bij datgene wat je van hen vraagt. Dat is de ‘what’s in it for me’. Waarom zouden mensen deelnemen aan je activiteit? Weet dat gezondheid an sich niet voor iedereen de grootste incentive is.

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap blijft hangen?

Maak gebruik van het RASP principe:

 • Re-activate: herhaal
 • Associate: zorg voor associaties. Dat wil zeggen: verpak je boodschap niet enkel in woorden, maar ook in beelden. Zorg dat die twee elkaar versterken.
 • Surprise: zorg dat je boodschap opvalt in de flow van zakelijke, professionele communicatie, ga expliciet voor een andere toon, voor een minder formele verpakking.
 • Personalize: maak het persoonlijk. Dat wil zeggen: vind aansluiting op wat mensen bezig houdt, bij hun leefwereld, en opnieuw dat hoeft niet per se gezondheid te zijn, je kan ook verwijzen naar andere dingen die mensen belangrijk vinden zoals plezier en gezelligheid. Je kan hiervoor ook getuigenissen van medewerkers gebruiken

Via welke kanalen communiceren?

Ga voor plaatsen waar mensen zijn als ze niet aan het werk zijn. Dan hebben ze meer mentale ruimte om de boodschap te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap aan de koffiecorner, opvallende poster in het toilet…

Zet daarbij in op een mix van kanalen. Dit kunnen het intranet en andere online kanalen zijn, maar ook fysieke kanalen.

Communiceer zo persoonlijk mogelijk. Jouw boodschap zal beter blijven hangen en ook motiverender zijn als ze persoonlijk overgebracht wordt, als je mensen persoonlijk aanschrijft. Zeker bij mensen die nog niet zo gemotiveerd zijn, zal een persoonlijke aanpak goed werken.

Meer weten over communicatie bekijk het “Broodje aap op maandag” van 11 maart.

  Participatie

  Betrekken jullie de medewerkers, leidinggevenden en directie bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid?

  Een bedrijfscultuur en sociaal klimaat die positief staan tegenover een preventief gezondheidsbeleid (of gezondheid in de meer algemene betekenis) zijn belangrijk om gezonde keuzes aan te moedigen en geven een boost aan je beleid. Betrek daarom medewerkers, leidinggevenden én directie bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid. Zoek afhankelijk van je doelgroep naar geschikte werkvormen. Dit kan een nieuwe werkgroep zijn of een agendapunt binnen het CPBW of tijdens een informeel moment aan de koffieautomaat of tijdens de lunch. Durf ook kritische mensen of niet voor de hand liggende sleutelfiguren uit te nodigen of aan te spreken. Een andere kijk van bijvoorbeeld bepaalde leidinggevenden, communicatie-, opleidings- en kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek personeel of de aankoopdienst kan nieuwe inzichten of ideeën genereren.

  Waarom de medewerkers zelf betrekken?

  Een preventief gezondheidsbeleid voelt voor de medewerkers vaak beperkend aan: ze mogen bijvoorbeeld geen frisdrank meer drinken of worden verplicht verder naar de printer te stappen. Wanneer de medewerkers overvallen worden met acties rond gezondheid en ze de achtergrond niet kennen, zullen ze zich afvragen of er een verborgen agenda is. Dat is een normale reactie.

  Probeer daarom van bij de start je medewerkers te betrekken en goed het belang van het beleid voor hun gezondheid toe te lichten. Geef aan dat je dit samen met hen wil uitwerken. Laat hen meedenken, mee praten, meewerken en mee beslissen in een werkgroep. Zo worden ze mede-eigenaar van het gezondheidsbeleid. Betrekken gaat verder dan alleen bevragen. Meer info over participatie vind je op deze pagina.

  Hoe kun je het team het best informeren, motiveren en actief betrekken bij het proces? Vraag aan je collega’s wat zij belangrijk vinden, welke rol ze willen opnemen of waarom ze sceptisch zijn. Zo kun je met iedereen rekening houden en echt een gezondheidsbeleid ‘op maat van de onderneming’ uitbouwen.

  Rol leidinggevenden?

  Hetzelfde geldt voor de leidinggevenden: zij kunnen een belangrijke schakel zijn. Informeer en sensibiliseer daarom de leidinggevenden over het belang van gezondheid en gezondheidsbevorderende acties. Zo maak je hen bewust en vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, te promoten en te ondersteunen. Gebruik hen eventueel als sleutelfiguren in je communicatie. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

  Steun van management?

  Staan de managers achter de visie en promoten en ondersteunen ze het gezondheidsbeleid? Dat vergroot de kans dat de leidinggevenden en medewerkers deelnemen of zelf actie ondernemen.

  Samenwerking

  Is er een goede interne samenwerking? Werken jullie samen met externe partners?

  Voor (grote) ondernemingen is het vaak een uitdaging om iedere medewerker, leidinggevende, afdeling en elk lid van het directieteam mee te krijgen.

  Alle neuzen in dezelfde richting krijgen vraagt een nauwe en goede interne samenwerking. Hou hierbij rekening dat iedere afdeling een eigen agenda heeft of kan hebben in dit verhaal.

  Een gezonde cultuur of dito gezondheidsbeleid krijg je niet van vandaag op morgen. Dat duurt enkele jaren. Je kan je hierbij laten bijstaan door coaches die speciaal opgeleid zijn om ondernemingen te ondersteunen in het opzetten van een geïntegreerd gezondheidsbeleid. Samenwerken met externen werkt motiverend, vergroot de kans op effectiviteit en geeft je bovendien inspiratie.

  Zorg dat alles op elkaar afgestemd is. Een onderneming die gezonde voeding promoot, heeft tijdens een personeelsfeest/vergadering ook oog voor gezonde voeding of geeft een gezond cadeau als bedrijfsgeschenk. Dit versterkt het gevoerde beleid. Wees dus consistent in je aankoopbeleid voor je eigen medewerkers en partners.

  Daarnaast sta je er niet alleen voor. Heb je al eens nagedacht over een samenwerking met een ander bedrijf, het bedrijventerrein of met je lokale overheid? Dat kan inspirerend werken. Samenwerking zorgt ervoor dat meer kennis en middelen gegenereerd en gedeeld kunnen worden.

  Deskundigheid

  Voelt de werkgroep/het team zich deskundig om rond gezondheid te werken?

  Je onderneming beschikt misschien al over deskundigheid die je kunt gebruiken om een succesvol gezondheidsbeleid uit te bouwen. Pols zeker eens naar de ervaringen van je collega’s. Misschien zijn er collega’s die een opleiding hebben genoten als gezondheidscoach of diëtiste? Of misschien zijn er medewerkers in hun vrije tijd met gezondheid bezig? Betrek ook zeker medewerkers met sterke communicatieve vaardigheden en leiderschapscapaciteiten in je werkgroep/team. Breng daarom de deskundigheid van je team in kaart of probeer dit aan te werven.

  Heb je het gevoel dat je team kennis tekortkomt om optimaal aan het gezondheidsbeleid te werken? Ja kan je team op verschillende manieren deskundiger maken.

  • Organiseer een ervaringsuitwisseling met een andere onderneming of luister bij de sectorconsulenten van je vormingsfonds of externe dienst voor preventie wat mogelijk is.
  • Bekijk het vormingsaanbod van www.gezondleven.be of de module gezondheid van Prebes of andere commerciële partners.

  Leiderschap

  Is er een verantwoordelijke voor het gezondheidsbeleid? Krijg je steun van je team en het management?

  Voor de continuïteit is het belangrijk dat er een trekker of verantwoordelijke is om het gezondheidsbeleid vorm te geven. Dit kan 1 persoon of een duobaan zijn. De trekker(s) word(en)t het best aangeduid door de werkgroep en krijgt de steun en het mandaat van het management en de medewerkers om aan de slag te gaan.

  De verantwoordelijke of trekker is best iemand die alle betrokkenen aanspreekt, participatie stimuleert, trends en signalen capteert, enthousiasmeert en bovendien rapporteert en communiceert aan de directie en bij uitbreiding naar alle medewerkers wil je dat het thema leeft

  Tijd en middelen

  Zijn er voldoende tijd en middelen om aan het gezondheidsbeleid te werken?

  Je wil misschien de omgeving aanpassen, fruitmanden of bedrijfsfietsen aanbieden, een logo laten ontwerpen of een specialist uitnodigen. Dat vraagt tijd en middelen. Ook een werkgroep opzetten en iedereen betrekken om draagvlak te creëren vraagt tijd en inzet. Ga in gesprek met het management om de mogelijkheden te bekijken. Is er budget voorzien? Kan iemand een paar uur vrijgesteld worden om aan het gezondheidsbeleid te werken, mag er een werkgroep opgestart worden binnen de werkuren of gebruik je het CPBW eventueel aangevuld met bepaalde sleutelfiguren als overlegorgaan?

  Toch even een kanttekening: een beleid uitwerken moet niet noodzakelijk heel veel geld kosten. Het is natuurlijk gemakkelijker als je over voldoende tijd en middelen beschikt, maar ook met een beperkt budget kan je acties ondernemen. Bekijk daarom zeker het gesubsidieerde aanbod van de Logo’s en de website van gezondwerken.be en gezondleven.be die boordevol gratis kant- en klare tips en methodieken staan.

  Check het sectorale opleidingsaanbod of bepaalde projecten en fondsen zoals het pendelfonds voor financiële stimuli. Er zijn ook fiscale voordelen, bijvoorbeeld bij het aankopen van fruitmanden en bedrijfsfietsen.

  Wil je als professional graag met deze inhoud in je bedrijf of praktijk aan de slag? Maar mis je nog de nodige handvaten? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van experten voorziet hierrond ondersteuning op maat, wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd toepasbaar in de praktijk.