Er zijn zeven factoren die automatisch leiden tot een succesvol bewegingsbeleid op het werk. Hou dus in elke stap van je stappenplan rekening met deze zeven succesfactoren.

Visie

Alles begint met een goede visie, ook een bewegingsbeleid. Waar wil je naartoe met het bewegingsbeleid van je onderneming? Een visie geeft richting en verzekert de continuïteit.

Formuleer een goede visie in stap 1 van het stappenplan en neem ze mee doorheen elk van de stappen.

Capaciteit en leiderschap

Een sterk bewegingsbeleid heeft een zekere dosis middelen nodig. Zorg voor een werkgroep die voldoende tijd, autoriteit en leiderschapskwaliteiten heeft om beslissingen te nemen en door te voeren. Een groot budget is zeker niet essentieel, maar helpt natuurlijk wel.

Planmatig en onderbouwd werken

In een sterk bewegingsbeleid wordt stap voor stap een onderbouwde en evenwichtige mix van acties uitgewerkt en voortdurend gezocht naar manieren om bewegen te integreren en verankeren in de routines van je onderneming.

Maak hiervoor gebruik van onze tools: de gezondheidsmatrix en het stappenplan.

Samenwerking

Samenwerking verlicht het werk en maakt veel zaken eenvoudiger. Werk samen met collega’s, andere afdelingen in de onderneming, andere ondernemingen op het bedrijventerrein, de (lokale) overheid (bv. met de diensten Mobiliteit, Gezondheid, Sport) en externe professionals om het bewegingsbeleid vorm te geven. Probeer je netwerk te vergroten en zoek inspiratie bij anderen.

Doelgroepparticipatie

Betrek je medewerkers in de uitwerking van het gezondheidsbeleid. Ga in stap 2 op zoek naar hun interesses en behoeften en stem de acties van het bewegingsbeleid daarop af. Zo vergroot je het draagvlak en de kwaliteit van het bewegingsbeleid.

Communicatie

Met goede communicatie wek je het bewegingsbeleid echt tot leven. Betrek je communicatieteam en val voldoende op in de onderneming. Denk ook na over een visuele identiteit. De bewegingsdriehoek en onze projecten kunnen je daarbij helpen.

Voorbeeldrol

Overtuig leidinggevenden om het belang van bewegen te benadrukken en neem samen met hen een voorbeeldrol op. Overtuig ook andere medewerkers om als ambassadeur op te treden. Kom naar buiten met je bewegingsbeleid en inspireer andere ondernemingen om er zelf ook voor te gaan.

Extra sleutels voor een succesvol bewegingsbeleid

Ondernemingen met een zeer succesvol bewegingsbeleid hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • Bewegen is geïntegreerd in de cultuur van de onderneming.
  • Bewegen is geïntegreerd in de routines en het werkschema van de medewerkers.
  • Managers en leidinggevenden benadrukken het belang van bewegen voor alle medewerkers en zijn zelf ook fysiek actief.
  • Ambassadeurs (voorbeeldrol) inspireren collega’s.
  • Medewerkers kunnen kiezen uit een diverse mix van activiteiten.
  • De activiteiten zijn afgestemd op de noden van de medewerkers.
  • Een werkgroep werkt het bewegingsbeleid uit en staat in voor de coördinatie. 

Volg je het stappenplan? Dan komen een aantal van deze kenmerken automatisch tot stand in je onderneming.