Je medewerkers op een eenvoudige en goedkope manier meer laten bewegen? Promoot dan zoveel mogelijk het gebruik van de trap. Dit is zeer concreet en kan voor veel mensen een eerste aanzet zijn om ook op andere manieren meer te gaan bewegen.

Voetstickers (voetafdrukken) op de vloer zijn leuke tools om trapgebruik aan te moedigen. Vraag ze aan bij Gezond Leven! Ook motiverende boodschappen (posters, banners, muurprints …) kunnen medewerkers stimuleren. Behoud de lift voor aan mensen die niet mobiel genoeg zijn om trappen te lopen. Ontmoedig het gebruik ervan voor de andere medewerkers met heldere boodschappen. Een combinatie van verschillende methodes werkt meestal het best. Ga er dus creatief mee om!

Ook Sport Vlaanderen heeft veel materialen voor ondernemingen om trapgebruik aan te moedigen.