Geestelijke gezondheidsbevordering op het werk is het proces waarbij werkgevers en hun dienstverleners het mentaal welbevinden en de veerkracht van alle medewerkers bevorderen. Door de algemene kwaliteit van de ondernemingscultuur, de werkorganisatie en de werkomgeving te verbeteren in overeenstemming met de visie en de doelen van de onderneming, wordt een geestelijk gezonde werkplek gecreëerd voor en met de medewerkers.

Bij geestelijke gezondheidsbevordering op het werk staan drie begrippen centraal:

  • mentaal welbevinden: het gevoel je goed te voelen in je vel, de subjectieve ervaring van geestelijke gezondheid. Voor iemand die een hoge mate van mentaal welbevinden kent, wordt op de werkvloer ook de term ‘bevlogenheid’ gebruikt. Bevlogenheid staat voor vitaliteit, op een plezierige manier opgaan in je werk. Een bevlogen medewerker is bereid om energie in zijn werk te steken, is sterk betrokken bij de organisatie, houdt vol bij problemen (toewijding), en gaat op een plezierige wijze op in het werk (absorptie).
  • veerkracht: het vermogen van een individu, team of onderneming om met verandering en dagelijkse stressoren om te gaan, en te leren uit tegenslagen. Binnen ondernemingen wordt voor veerkracht ook vaak de term mentaal kapitaal gebruikt.
  • beschermende factoren voor geestelijke gezondheid: de veerkracht en het welbevinden van alle medewerkers wordt bevorderd door in te zetten op de beschermende factoren van geestelijke gezondheid. Die verhogen de levenskwaliteit en vormen een buffer voor de negatieve gevolgen bij een tegenslag.