Maak en hanteer duidelijke afspraken en regels in je onderneming die drempels wegnemen en je medewerkers het nodige duwtje in de rug geven om lang stilzitten te beperken en onderbreken.

Duidelijke afspraken en regels

Geef je beleid vorm met duidelijke afspraken en regels die minder lang stilzitten aanmoedigen. De afspraken en regels kunnen gaan over:

  •  het bureauwerk: de tijdstippen waarop je taken die zittend gebeuren kan onderbreken, de variatie in taken, de flexibiliteit van werkroosters, het gebruik van zit-stameubilair
  • de vergaderingen: de mogelijkheid om korte vergaderingen of vergaderingen met weinig deelnemers (deels) staand of wandelend te laten doorgaan, de integratie van actieve pauzes tijdens langere overlegmomenten, het gebruik van vergaderzalen waarin je rechtstaand kan vergaderen
  • de rustpauzes: de mogelijkheid om de onderneming te verlaten tijdens pauzes of om receptietafels te gebruiken voor de koffiepauzes
  • de verplaatsingen: de bereikbaarheid van de onderneming via het openbaar vervoer bevorderen

Financiƫle middelen en mankracht

Ook de mankracht en de financiƫle middelen die je kan inzetten om het autogebruik te minderen, spelen een rol. Een vergoeding voor verplaatsingen te voet, een (gedeeltelijke) terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoedingen behoren tot deze categorie en kunnen minder lang stilzitten stimuleren. Net zoals de voorbeeldfunctie van leidinggevenden

Mobiliteitsbudget

Ook het mobiliteitsbudget kan medewerkers aanmoedigen om te voet, met de fiets en/of met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Het is een gezonder alternatief voor de bedrijfswagens. Medewerkers krijgen een budget dat ze naar eigen keuze kunnen besteden aan hun mobiliteit. Kiezen ze bijvoorbeeld voor een kleinere bedrijfswagen? Dan hebben ze misschien nog budget over om te besteden aan duurzame alternatieven zoals een fiets. Een mobiliteitsbudget pakt dus ook de files aan.

Elke onderneming is anders

Er bestaan geen standaardafspraken die in elke onderneming toepasbaar zijn. Elke onderneming heeft zijn eigenheid en specifieke context die mee de afspraken zullen bepalen.

Zijn er zit- en stabureaus? Kan het werk elke 30 minuten onderbroken worden? Laat het takenprofiel van een medewerker toe om lang stilzitten te beperken en onderbreken? Hebben medewerkers de mogelijkheid om te wisselwerken en het werk ieder half uur te onderbreken? Of zijn ze gehouden aan strikte pauzes? Zijn ze vaak onderweg met een bedrijfswagen of zijn ze eerder gebonden aan een werkpost incompany? 

Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met de structuur en cultuur van een onderneming, en die mee de regels en afspraken bepalen.

Als je naast afspraken en regels ook educatie, omgevingsinterventies, en zorg en begeleiding integreert, kom je gegarandeerd tot een evenwichtige mix van acties en een fantastisch beleid rond minder lang stilzitten.