Elke onderneming heeft haar eigenheid en specifieke context. Dat betekent dat een rookbeleid niet te kopiëren is. Toch zijn er een aantal factoren die de kans op succes vergroten. Hou deze succesfactoren tijdens elk onderdeel van je stappenplan in het achterhoofd.

Het spinnenwebmodel geeft een overzicht van alles wat je kan helpen om je beleid te doen slagen. Hieronder worden enkele van deze succesfactoren uitgelicht.

Communicatie en leiderschap

Een van deze succesfactoren is positieve communicatie. Als acties rond roken niet goed worden aangepakt kunnen sommigen ze als negatief ervaren. Daarom: maak van je rookbeleid een positief verhaal. Leg duidelijk uit waarom je bepaalde regels of afspraken invoert. Het doel van een rookbeleid is niet om rokers te straffen.

Toon je medewerkers dat je hen wil helpen om van die sigaret af te raken door onder andere een rookstopaanbod te voorzien waarop je medewerkers vrijwillig kunnen intekenen. Als onderneming kan je de deelnemers aan het rookstopaanbod ludiek ondersteunen. De directeur kan voor het bedrijfsblad ook een ondersteunend artikel schrijven of een medewerker die gestopt is met roken kan zijn verhaal doen. Hou steeds in het achterhoofd dat de communicatie positief en ondersteunend moet zijn.

Maak hierbij gebruik van verschillende materialen en ontdek alle succesfactoren in het spinnenwebmodel.

Participatie van medewerkers

Heb je al enkele medewerkers kunnen overtuigen om deel te nemen aan een rookstop? Goed zo! Zij kunnen op hun beurt collega’s motiveren om ook op de kar te springen. Al is er ook een keerzijde aan die medaille: faalangst tegenover hun collega’s kan ervoor zorgen dat sommige medewerkers geen rookstoppoging willen ondernemen. Ze maken zich zorgen over de reactie van anderen, waardoor ze liever niet meedoen aan acties. Die mensen kunnen meer gebaat zijn met een rookstopmethode buiten het bedrijf. Toon je medewerkers dat je hen wil helpen om van die sigaret af te raken door onder andere een rookstopaanbod te voorzien waarop ze vrijwillig kunnen intekenen. Leg aan alle werknemers - rokers en niet-rokers - uit waarom je een rookbeleid voert en wat het doel is. Als onderneming kan je de deelnemers aan het rookstopaanbod ludiek ondersteunen. De directeur kan bijvoorbeeld een motiverend artikel schrijven voor het bedrijfsblad. Of een medewerker die gestopt is met roken kan zijn verhaal doen. Vergeet alleen niet dat de communicatie positief en ondersteunend moet zijn.

Je kan bij het communiceren gebruik van verschillende materialen.

Tijd en middelen

Organiseer je een rookstopondersteuning? Bekijk dan of je die tijdens de werkuren en in de onderneming kan laten doorgaan. Hou er misschien wel rekening mee dat drukke periodes niet het beste moment zijn om een rookstop aan te bieden.