Elke onderneming heeft zijn eigenheid en specifieke context. Dat betekent dat een rookbeleid niet te kopiëren is. Toch zijn er een aantal succesfactoren die de kans op succes vergroten. Hou deze succesfactoren tijdens elke stap van je stappenplan in het achterhoofd. 

Visie

Wil je een rookbeleid implementeren? Doe dat dan vanuit een duidelijke visie. Leg helder uit waarom je een rookbeleid introduceert en communiceer duidelijk over je argumenten. Zo verlaag je de weerstand en voorkom je dat je medewerkers stiekem toch roken op het werk. Kader je rookbeleid ook in een ruimer gezondheidsbeleid als dat er is. Rokers hebben nu vaak het gevoel gestigmatiseerd te worden. Wanneer je onderneming verschillende acties onderneemt om de gezondheid van de medewerkers te verbeteren, dan is de implementatie van een rookbeleid een logische stap.

Formuleer een goede visie in stap 1 van het stappenplan en neem die in elke stap.

Doelgroepparticipatie

Betrek de rokers, ex-rokers en enkele leidinggevenden in de uitwerking van je beleid. Ga in stap 2 op zoek naar hun interesses en behoeften, en stem je acties daarop af. Zo vergroot je het draagvlak en verklein je de weerstand. 

Positieve communicatie

Maak van je rookbeleid een positief verhaal. Toon je medewerkers dat je hen wil helpen om van die sigaret af te raken door onder andere een rookstopaanbod te voorzien waarop je medewerkers vrijwillig kunnen intekenen. Als onderneming kan je de deelnemers aan het rookstopaanbod ludiek ondersteunen. De directeur kan voor het bedrijfsblad ook een ondersteunend artikel schrijven of een medewerker die gestopt is met roken kan zijn verhaal doen. Hou steeds in het achterhoofd dat de communicatie positief en ondersteunend moet zijn. 

Planmatig en onderbouwd werken

In een sterk rookbeleid werk je stap voor stap een onderbouwde en evenwichtige mix van acties uit.

Gebruik daarvoor de gezondheidsmatrix en het stappenplan.

Capaciteit en leiderschap 

Je hebt geen groot budget nodig om een beleid op te zetten. Met een beetje creativiteit kom je ook al ver. Zorg voor een werkgroep die voldoende tijd, autoriteit en leiderschapskwaliteiten heeft om beslissingen te nemen en door te voeren. Heb je veel budget? Dan kan je samen met een tabakoloog een infosessie en groepscursussen op maat opzetten.  

Het goede voorbeeld van sleutelfiguren

Directe leidinggevenden zijn de belangrijkste schakel voor activiteiten op de werkplek. Zorg ervoor dat de managers of directe leidinggevenden de afspraken en regels ondersteunen, en het rookstopaanbod en andere acties promoten. Een ondersteunende bedrijfscultuur en sociaal klimaat doen de kans op een succesvol rookbeleid toenemen, zorgen ervoor dat je medewerkers de regels beter opvolgen en stimuleren rokers om een rookstoppoging te ondernemen en/of deel te nemen aan het rookstopaanbod.

Als een directielid, een directe leidinggevende of een belangrijke figuur in je onderneming ook rookt, spreek die dan ook aan om deel te nemen aan acties om te stoppen met roken. Het zal je beleid ondersteunen. Gebruik die persoon eventueel als sleutelfiguur in je communicatie. Dat voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

Samenwerking

Samenwerking verlicht het werk en maakt veel zaken eenvoudiger. Werk samen met collega’s, andere afdelingen in je onderneming, andere ondernemingen op het bedrijventerrein, de (lokale) overheid en externe professionals om het rookbeleid vorm te geven. Infosessies ‘stoppen met roken’ of groepscursussen ‘stoppen met roken’ kan je samen met de lokale overheid of andere ondernemingen aanbieden. Probeer je netwerk te vergroten en inspiratie te zoeken bij anderen.