Een bewuste (her)inrichting van de omgeving kan leiden tot minder roken en rookgedrag ontmoedigen. Ook de cultuur van je onderneming en het sociale klimaat kunnen niet roken en stoppen met roken stimuleren.

De wet van 22 december 2009 bepaalt dat alle medewerkers recht hebben op een rookvrije werkplek. Jij moet als werkgever dat recht waarborgen. Roken (inclusief e-sigaret) is verboden in de werkruimten, kantoren en sociale voorzieningen. Het rookverbod is volledig en geldt ook voor stagiaires of medewerkers die over een individuele werkruimte beschikken. Dat betekent dat binnen roken absoluut verboden is behalve in een rookkamer of rooklokaal. Het rookverbod is aan een strikte reglementering gebonden.

Dat betekent dat binnen roken absoluut verboden is behalve in een rookkamer of rooklokaal. Het rookverbod is aan een strikte reglementering gebonden.

Rookvrij Terrein

Het wettelijk rookverbod is een begin. Ga verder en maak je omgeving rookvrij!

Veel ondernemingen geven het goede voorbeeld en bouwen het aantal rookkamers af of maken het hele terrein rookvrij. Dat doe je door asbakken weg te halen, naar iedereen te communiceren en duidelijke signalisatie aan te brengen (via borden aan de poort van de site, op het asfalt van het parkeerterrein …). Zo ziet iedereen (ook externen) dat het hele terrein rookvrij is. Maak je terrein rookvrij in zeven stappen.

Is er binnen je onderneming nog onvoldoende draagvlak om meteen te gaan voor een volledig rookvrije omgeving?  Begin dan met een tussenstap. Mogelijke tussenstappen zijn:

  • Ontmoedig buiten roken door de asbakken bij de ingang weg te nemen, geen afdak te voorzien, of de rokende medewerkers te verplichten om een eind verderop hun sigaret te roken.
  • Kort rookpauzes in door roken alleen nog tijdens de middagpauze toe te laten. Voor medewerkers die meer behoefte hebben aan nicotine voorzie je nicotinekauwgum of een andere vorm van nicotinevervangers. Zo help je je medewerkers om minder te roken en zich aan de afspraak te houden. Zorg daarbij altijd voor een goede uitleg over nicotinevervangers, want die zijn niet zo makkelijk om te gebruiken. Je kan voor meer informatie contact opnemen met Tabakstop.
  • Maak de afspraak dat roken in werkkledij niet toegelaten is. 

Belangrijk is dat je er positief verhaal van maakt. Koppel de invoering van een nieuw rookvrij beleid aan een actieve ondersteuning en aanmoediging van een positieve gedragsverandering. Dat kan door zelf een laagdrempelig aanbod aan rookstopondersteuning (individueel of groepstopcursussen) aan te bieden.

Ook als je je onderneming niet meteen helemaal rookvrij maakt, is een goed rookstopaanbod zinvol. De meeste rokers willen graag stoppen. Wie eenmaal gestopt is, werkt liever in een rookvrije omgeving. 

Communiceer duidelijk en vooraf over het doel van het rookbeleid. Bepaal wat je langetermijnvisie is en op welke termijn je die wil verwezenlijken. Stel met de werkgroep een goed actieplan op en ga ervoor!

Een ondersteunende bedrijfscultuur en sociaal klimaat

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden over de voordelen van een rookbeleid. Zo maak je hen bewust en vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, acties te promoten en ondersteunen, en zelf een voorbeeldrol op te nemen.

Leidinggevenden als voorbeeld

Leidinggevenden die zelf deelnemen aan acties (infosessie of groepscursus ‘stoppen met roken’) en hun enthousiasme uiten, kunnen andere medewerkers prikkelen. Betrek dus leidinggevenden en maak hen enthousiast. Spreek hen regelmatig aan. Gebruik leidinggevenden die gestopt zijn met roken als sleutelfiguren in de communicatie over het project. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

Roken de leidinggevenden? Moedig hen dan aan om het goede voorbeeld te geven en anderen niet aan te zetten om te (her)beginnen met roken. Vraag hen om het beleid van je onderneming mee uit te dragen door tijdens de werkuren niet te roken.

Steun van het management

Zorg er ook voor dat het management het rookbeleid op het werk promoot en ondersteunt. Zo is er meer kans dat je medewerkers deelnemen of zelf actie ondernemen. Zo kan de CEO op de startdag van de groepscursus ‘stoppen met roken’ je medewerkers aanmoedigen om vol te houden en/of het goede voorbeeld geven door zelf te stoppen samen met zijn medewerkers.

Spreek met medewerkers

Ben je een leidinggevende? Ga dan het gesprek aan met je medewerkers. Hoe je een gesprek aanpakt, vind je op www.motiverentotrookstop.be.

Is er een groepscursus gestart? Hou er dan rekening mee dat de rokende collega’s ontwenningsverschijnselen kunnen hebben. Luister en ondersteun hen. Laat hen op moeilijke momenten spreken met hun tabakoloog, buddy of een ex-roker. Je kan je medewerkers ook aanmoedigen om een Facebook- of WhatsAppgroepje te starten waarin de gestopte rokers met elkaar kunnen communiceren en ervaringen uitwisselen.

Zet goede praktijken in de kijker

Verspreid een goede praktijk van een medewerker die gestopt is met roken. Wissel goede praktijken in team uit door bijvoorbeeld een plaats te voorzien waar medewerkers hun ervaringen kunnen delen in het personeelsblad of op het intranet.