Umicore biedt rokende medewerkers alternatieven

25.04.2018

“Leg niet enkel regels op, biedt vooral ondersteuning“

Vroeger konden medewerkers van Umicore naar believen rookpauzes nemen en roken waar ze maar wilden. Een slechte zaak voor de productiviteit en kosten in de onderneming. Het management ondernam actie en zet hiermee ook in op de gezondheid van haar medewerkers.

Het doel van de actie? Minder rookmomenten en rooklocaties in het bedrijf. Met succes: nu kan roken enkel nog op een vast tijdstip in een rookzone. De helft van de rokers toonde engagement om te stoppen met roken en bijna 1 op 3 stopte effectief. “Niet zo evident”, geeft Veerle Frederickx, bedrijfsarts Umicore Olen toe. “Maar met een juiste aanpak is elke onderneming tot hetzelfde in staat.”

Nieuw rookreglement

Een eerste stap naar het nieuwe beleid was het oprichten van een projectteam dat al snel tot een nieuw rookreglement kwam. Medewerkers mogen voortaan enkel tijdens de middagpauze roken en enkel in een vaste rookzone.

Open communicatie 

Directie, leidinggevenden en sociale partners werden uitvoerig geïnformeerd over de plannen. Medewerkers kregen tekst en uitleg via de nieuwsbrief, het bedrijfsmagazine, en rokers kregen bijkomende toelichting via de medische dienst. Umicore wilde niet zomaar een nieuwe regel opleggen aan de medewerkers. Er moest eerst een positief draagvlak zijn.

Rokers krijgen ondersteuning

Alvorens de nieuwe regel in werking trad, deed Umicore heel wat om zoveel mogelijk rokers positief te bereiken en hen voldoende te ondersteunen. Medewerkers kregen een gratis rookstopcursus aangeboden die ze tijdens de werkuren in groep of individueel konden volgen. Ook kregen ze gratis rookstopmedicatie ter beschikking.

Motiverende getuigenissen en vragen aan de tabakoloog

Om medewerkers extra te sensibiliseren en de groepscursussen te promoten, plande het projectteam nog enkele acties. Er was een ‘middagstandje’ waar rokers terecht konden bij een tabakoloog met vragen en waar ze een CO- meting konden laten doen. Daarnaast waren er infosessies voor rokers over de verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken, en er waren motiverende getuigenissen van medewerkers in het bedrijfsmagazine. Ook de medewerkers die bleven roken, werden niet aan hun lot overgelaten. Zij kregen ondersteuning om zich eenvoudiger aan de nieuwe regels te kunnen houden.

Reden tot vieren

De neuzen stonden in dezelfde richting, dus het beleid kon ingevoerd worden. Leidinggevenden en de sociale partners werden uitgenodigd om het gelopen traject te vieren en het nieuwe beleid feestelijk in te zetten. De sleutel tot succes? “We hebben onze medewerkers niet zomaar een nieuwe regel opgelegd. We hebben ze geïnformeerd en gesensibiliseerd en we hebben ze ondersteund met een rookstopaanbod. Met die mix van activiteiten konden we inspelen op de individuele noden. Zo creëer je een breed draagvlak en enthousiaste medewerkers”, aldus Veerle Frederickx.