Met genoegen presenteren wij de vernieuwde succesfactoren voor een sterk preventief lokaal gezondheidsbeleid in de gemeente of stad. De trouwe Gezonde Gemeentefans en anciens merken dat deze vernieuwde succesfactoren geen breuk met het verleden betekenen. Neen, de vernieuwde succesfactoren zijn gebaseerd op de ‘oude’ succesfactoren. Of anders gezegd: de oude succesfactoren zijn ofwel geïntegreerd in de nieuwe set succesfactoren ofwel uitgesplitst omwille van de duidelijkheid. Zo is de ‘oude’ succesfactor ‘capaciteit’ uitgesplitst in ‘tijd en middelen’, ‘deskundigheid’ en ‘leiderschap’. En vind je ‘lokaal bestuur als voorbeeld’ terug onder bv. ‘Communicatie’ en ‘Leiderschap’. De ‘oude’ succesfactor ‘mix van acties’ is evenwel verdwenen uit de lijst. Het is te zeggen. Die belangrijk voorwaarde vind je nu helemaal terug in de ‘gezondheidsmatrix’. Die matrix helpt je om een mix van acties op te maken voor verschillende doelgroepen/schalen en vanuit verschillende strategieën. Zo houden we beleidsgerichte initiatieven mooi gescheiden van actiegerichte initiatieven naar de einddoelgroep.

Verwarring kan nu misschien ontstaan wanneer je er de groeimeter bijneemt. Want die is nog niet aangepast volgens de vernieuwde succesfactoren. Beperkte middelen en mankracht (waar hebben we dat nog gelezen?) weet je wel. We kunnen op dit ogenblik nog niet zeggen wanneer een nieuw groei-instrument zal ontwikkeld en opgeleverd worden. Onze excuses hiervoor. Maar wij zijn ervan overtuigd dat met een beetje creativiteit en goodwill elke preventieprofessional en zeker met de hulp van de Logocoach erin slaagt om in deze tussenperiode met de vernieuwde succesfactoren en groeimeter binnen zijn of haar eigen gemeente een beeld en streefdoelen te bepalen voor elk van deze vernieuwde succesfactoren. Veel succes. 

Wat betekent een succesvol gezondheidsbeleid? Wel, het heeft te maken met zeven onmisbare succesfactoren:

Pas als alle zeven elementen aanwezig zijn, heeft je gezondheidsbeleid écht kans op slagen. In tegenstelling tot de acties die je organiseert voor de inwoners, spelen deze factoren zich meer achter de schermen af.

Een beetje hulp van de groeimeter

Geen nood, het is helemaal niet zo moeilijk om na te gaan of deze succesfactoren aanwezig zijn in jouw gemeente of OCMW. De groeimeter biedt je een overzicht van elk van de zeven succesfactoren.

Tips & tricks

Als je toch nog nood hebt aan concrete tips of wat extra achtergrondinformatie, moet je zeker de zeven tipfiches over de succesfactoren downloaden. Daar vind je zowel eenvoudige, als iets uitdagendere tips.

Het Logo staat klaar om je wegwijs te maken. Elk Logo beschikt zelfs over gepersonaliseerde fiches. Zo weet je perfect welke diensten zij jou kunnen aanbieden!