Een kwaliteitsvol rookbeleid? Maak er ook in jouw gemeente werk van!

Een kwaliteitsvol beleid rond roken en vapen in je gemeente bekrachtigt niet alleen de keuze van je inwoners om niet te roken, maar zet ook in op een rookvrije omgeving en ondersteunt rokers die willen stoppen.

3 redenen om in te zetten op een rookbeleid

Ouder en kind

Gezonde burgers

Elk jaar sterven 7000 Vlamingen omdat ze roken. Daarnaast veroorzaakt roken hart- en vaatziekten en meer dan 10 soorten kanker, maar ook diabetes, reuma, onvruchtbaarheid, … Stoppen met roken en rookvrij blijven, levert dus veel gezondheidswinst op. Meer over de gevolgen van roken.

Huis

Gezondheidsongelijkheid verkleinen

Laagopgeleide mensen en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie roken veel meer. Hierdoor worden ze ook harder getroffen door de gevolgen van roken. Ga voor een kwaliteitsvol rookbeleid dat hiermee rekening houdt en verklein op die manier grote gezondheidsverschillen tussen burgers.

Dorp

Een voorbeeld zijn voor andere lokale besturen

Wees een voorbeeld voor anderen. Uit de preventiepeiling van 2023 blijkt dat slechts 10% van de steden en gemeenten doorverwijst naar de verschillende vormen van rookstopondersteuning en rookstopmethoden. 68% van de lokale besturen informeert hun burgers over roken, terwijl slechts 10% inzet op het informeren van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Dit kan dus beter.

Op zoek naar ondersteuning?

In 7 stappen naar een beleid

Zet in 7 stappen een beleid op met een mix van acties. Daarbij kan je verschillende succesfactoren gebruiken

Inspiratie voor een concrete actie

Welke actie kan jij organiseren? Burgers helpen bij het stoppen met roken, jongeren rookvrij houden, roken in huis door (jonge) ouders aanpakken, een rookvrije plek voor kinderen,… Laat je inspireren.

Coaching door onze lokale partners

In heel Vlaanderen en Brussel staan er Logo’s klaar om je te ondersteunen en coachen bij het uitwerken van je lokale rookbeleid.

Beleid rond vapen

De e-sigaret is veel minder schadelijk voor de gezondheid dan de sigaret die tabak verbrandt. Voor volwassen rokers die overschakelen, biedt ze gezondheidswinst. De e-sigaret helpt ook bij het stoppen met roken, ze is een efficiënt rookstopmiddel. Tegelijk moet de e-sigaret worden afgeraden aan niet-rokers en dan vooral aan jongeren.

Het goede evenwicht vinden tussen jongeren beschermen en de opportuniteiten van de e-sigaret voor volwassen rokers in de verf zetten, is niet altijd gemakkelijk. Als lokaal bestuur kan je dit doen door:

  1. in je communicatie de e-sigaret als een volwaardig rookstophulpmiddel mee te nemen;
  2. burgers te informeren over het verschil tussen het verbranden van tabak en (andere vormen van het gebruiken van) nicotine en dus over het verschil tussen roken en vapen. 2 op 3 rokers in ons land denken dat vapen minstens even schadelijk is als roken. Dit is niet juist. Mensen die roken en overschakelen naar een e-sigaret boeken flinke gezondheidswinst;
  3. aan tabaks- en vapepreventie te doen bij jongeren. Dit kan op school, maar ook jeugdwerkers kunnen in hun contacten met jongeren het gesprek over roken en vapen aangaan. Hoe ze dat best aanpakken, kunnen ze lezen in deze infosheet.