Hoe zorg je dat je gezondheidsbeleid aanslaat? Succesfactoren!

Spinnenwebmodel Gezonde School

Of jullie gezondheidsbeleid al dan niet een succes wordt, hangt af van verschillende zaken. Maar er zijn een aantal factoren die de slaagkansen van het gezondheidsbeleid kunnen verhogen. Zet je op een of meerdere van deze succesfactoren te weinig in? Dan formuleer je hier bij voorkeur een doelstelling rond. Check snel onderstaande vragen en ontdek zo waar je eventueel nog aan moet werken.

Visie 

Is er een visie op het gezondheidsbeleid? 

Een sterk gezondheidsbeleid vertrekt vanuit een duidelijke en gedragen visie. De visie geeft richting aan alle betrokkenen en biedt een houvast om activiteiten rond gezondheid aan te toetsen. Hou in jullie visie rekening met de diversiteit bij de leerlingen en met de ruime definitie van gezondheid (fysieke, mentale en sociale gezondheid). Zo draag je met het gezondheidsbeleid van jullie school bij aan maximale kansen op een gezond leven bij alle leerlingen. Jullie visie op het gezondheidsbeleid is bij voorkeur een onderdeel van de schoolvisie/het pedagogische project van de school.

Communicatie 

Communiceren jullie over het gezondheidsbeleid? 

Maak jullie gezondheidsbeleid bekend op school. Laat leerlingen, ouders, bezoekers, partners en het schoolteam weten waar jullie mee bezig zijn, welke keuzes jullie maken en waarom. Gebruik hiervoor alle beschikbare communicatiekanalen en pas je boodschap aan de doelgroep aan. Hou er rekening mee dat een heldere, eenvoudige boodschap iedereen pleziert.

Leerlingenparticipatie

Betrekken jullie de leerlingen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid?

Het gezondheidsbeleid voelt voor leerlingen vaak beperkend aan. Geen frisdrank meer morgen drinken, zien leerlingen misschien als straf. Betrek de leerlingen bij de uitwerking van het gezondheidsbeleid om zo’n negatieve houding te vermijden. Laat hen meedenken, mee praten, meewerken en mee beslissen. Dit is niet voor iedereen even makkelijk: drukke agenda, nog nooit zoiets gedaan, band met de school loopt soms wat stroef … Ondersteun leerlingen dus goed zodat ze graag willen betrokken zijn en hier meerdere kansen toe krijgen. De leerlingen worden mede-eigenaar van het gezondheidsbeleid en daar plukt iedereen de vruchten van: het zelfvertrouwen van de leerlingen krijgt een boost én het draagvlak voor het gezondheidsbeleid vergroot.

Op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel vind je tips voor een vlotte leerlingenparticipatie op school. 

Lees meer over het participatiemodel en de 10 spelregels van de Vlaamse scholierenkoepel

Samenwerking

Is er een goeie interne samenwerking? Werken jullie samen met de ouders? Werken jullie samen met externe partners?

Een gezondheidsbeleid uitrollen is een hoop werk, maar je staat er als school gelukkig niet alleen voor! Je kan namelijk een beroep doen op het ondersteuningsaanbod van de schoolnabije (bv. pedagogische begeleiding) en externe partners (bv. MOEV). Samenwerken met partners werkt motiverend, vergroot de kans op effectiviteit en geeft je bovendien inspiratie.

Al eens nagedacht over een samenwerking met andere scholen? Leer van elkaar en bouw samen aan een sterk gezondheidsbeleid binnen jullie scholengroep of gemeenschap. Ga na wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn met lokale partners of handelaars en vergeet zeker de samenwerking met je collega’s en de ouders niet. Samen sta je sterk.

Neem voor informatie over en concrete voorbeelden van ouderparticipatie een kijkje op de websites van de ouderkoepels:

Lees meer over het participatiehuis.

Deskundigheid

Voelt het schoolteam zich deskundig om rond gezondheid te werken?

Haal het maximum uit je team. Je schoolteam beschikt ongetwijfeld al over heel wat deskundigheid die je kunt gebruiken om een succesvol gezondheidsbeleid uit te bouwen. Heeft die nieuwe leraar op zijn of haar vorige school misschien al aan een gezondheidsbeleid gewerkt? Of volgde iemand een nascholing? Pols zeker eens naar de ervaringen van je collega’s. Neem een kijkje in het vormingsaanbod van Gezond Leven, VAD, Sensoa of Gezonde Mond of wissel ervaringen uit met andere scholen. Ook via samenwerking met partners haal je deskundigheid binnen.

Leiderschap 

Is er een verantwoordelijke voor het gezondheidsbeleid? Krijg je steun van de directie?

Het is belangrijk dat er een trekker of verantwoordelijke is voor het gezondheidsbeleid, die ook de steun en het mandaat krijgt van de directie om aan de slag te gaan. Deze verantwoordelijke of trekker moet alle betrokkenen aanspreken.

Tijd en middelen 

Zijn er voldoende tijd en middelen om aan het gezondheidsbeleid te werken? 

Een sterk gezondheidsbeleid vraagt tijd en middelen. Je wil iedereen betrekken en een draagvlak creëren bij zowel schoolpersoneel, ouders, de omgeving en de leerlingen, dat vraagt dus veel inzet. Ga in gesprek met jouw directeur om de mogelijkheden op school te bekijken. Is er bv. budget voorzien voor het gezondheidsbeleid? Kan er iemand een paar uur vrijgesteld worden om aan het gezondheidsbeleid te werken? Ga na bij de gemeente/stad/provincie of er subsidies zijn voor scholen.