Wil je leerlingen gezonde gewoontes aanleren? Geef dan zelf het goede voorbeeld en betrek hen in je beleid en keuzes.

Geef het goede voorbeeld

Beweeg mee. Speel mee. Beleef samen. Zo motiveer je de leerlingen én elkaar.

Probeer als leraar dus regelmatig deel te nemen aan middagactiviteiten, of stap rond tijdens het toezicht in de plaats van te blijven zitten op de bank. Je kunt als leraar ook zelf met de fiets naar school komen. 

Zijn de meningen hierover verdeeld binnen een schoolteam? Dat is geen probleem. Probeer dan afspraken te maken om toch allemaal ambassadeurs van beweging en gezond leven te zijn. Zo straal je samen dezelfde boodschap uit. 

Lees meer tips over ‘actief toezicht’. 

Fair play

Mentaal welbevinden is een prioriteit in het bewegingsbeleid van de school.

Zet daarom volop in op een actieve en fitte levensstijl met aandacht voor persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit.

Hiervoor kun je terecht op Sport beweegt je school:

Leerlingenparticipatie

Thema binnen de leerlingenraad:

Neem het thema beweging op in de leerlingenraad. Geef de leerlingen inspraak in het gezondheidsbeleid. Zo creëer je betrokkenheid en een draagvlak bij de leerlingen.

Ideeënaffiche of online brainstormen:

Hang op school lege affiches op waarop de leerlingen hun ideeën voor meer bewegingskansen kunnen noteren. Of moedig hen aan om hun ideeën, foto’s, video’s of URL’s online te posten. Gebruik de beste ideeën in je gezondheidsmatrix.

Fantasie en creativiteit van de leerlingen:

Laat leerlingen samen meedenken over de (her)inrichting van de buitenruimte of speelplaats:

 • De leerlingen geven in groepjes punten aan verschillende plaatsen.
 • Ze hangen ballonnen of briefjes met hun wensen op bepaalde plaatsen op.
 • Ze bouwen een maquette met papier, karton, leem, zand, takken, blaadjes, of tekenen een plan op kleine schaal.
 • Ze schilderen of tekenen hun droomruimte.
 • Ze hebben inspraak via Picto-play. Dat is een werkvorm om kinderen en jongeren openbare (speel)ruimte te laten ontwerpen met speelse iconen.
 • De leerlingenraad maakt samen met enkele leerkrachten een wandeling door de school. Samen blijven ze op verschillende plaatsen stilstaan om na te denken over de inrichting en over activiteiten om die plaatsen leuker en actiever te maken.
 • Een klas die studie heeft maakt een begeleide wandeling door de school. Zo krijg je ook creatieve en actieve ideeën van andere leerlingen.
 • Gebruik de PhotoVoice-methodiek om jongeren te betrekken. Meer info daarover vind je in het informatiedossier ‘Beweegvriendelijke school’. De PhotoVoice-methodiek bestaat uit:
  • een inleidende les over de methode, het thema beweging en de invloed van de omgeving
  • een fotoshoot waarbij de leerlingen foto’s nemen van hun schoolomgeving (met aandacht voor de fysieke én sociale dimensie)
  • een klasbespreking van de foto’s en een selectie: Wat is er te zien op de foto? Waar en waarom hebben ze die foto genomen? Waarom stimuleert of beperkt dat hun beweging? Hoe kunnen we samen die sterkte versterken of de problemen aanpakken?
  • een tentoonstelling van de belangrijkste resultaten

Huiswerkbeleid:

Een doordacht huiswerkbeleid laat leerlingen toe om ook buiten de schooltijd nog voldoende tijd te vinden voor beweging. Zo’n beleid komt het best tot stand in samenspraak met de leerlingen(raad), waarbij de school ook rekening houdt met leerlingen met specifieke onderwijsnoden en leerproblemen. Zij hebben namelijk meer tijd nodig om te leren en remediëren gebeurt vaak op de momenten waarop ze eventueel behoefte hebben aan beweging. Beperk ook de schermtijd om taken en huiswerk te maken.

Bewegingskwartiertje per dag:

De plezierbeleving in groep staat centraal. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen, ouders en het schoolteam betrokken worden en kunnen kiezen uit verschillende haalbare bewegingsvormen.

Speelmaatjes:

Oudere leerlingen begeleiden mee de jongere leerlingen.

Voorbeelden:

 • materiaal klaarzetten
 • samen materiaal opruimen
 • ervoor zorgen dat alles eerlijk en vlot verloopt
 • uitleg geven bij het spel
 • jonge kinderen helpen bij de activiteit
 • meespelen of samenspelen met jonge kinderen

Lees meer over Speelmaatjes op school van MOEV.

Voor het secundair onderwijs vind je heel wat informatie op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel:

Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school' – Betrokkenheid/participatie