Een voedingsbeleid uitrollen op school doe je niet in een-twee-drie. Wij helpen je op weg, zetten je op het juiste spoor. Aan de hand van 7 duidelijke stappen.

Stap 1 – Creëer draagvlak 

Wanneer je start met het uitwerken van een voedingsbeleid is het belangrijk dat je eerst draagvlak creëert. Want met een beetje steun krijg je zoveel meer gedaan. Lees meer over hoe je precies draagvlak creëert

Wil je hier meteen mee aan de slag? Gebruik dan onze materialen over de voedingsdriehoek en overtuig de directie, het schoolteam, de leerlingen en hun ouders van het belang van gezonde voeding. Bestel onze materialen gratis via de webshop, of download ze daar.  

Je kan de materialen op verschillende manieren inzetten. Laat leerkrachten bijvoorbeeld de e-learning over de voedingsdriehoek doorlopen om de principes van gezonde voeding onder de knie te krijgen. Toon het filmpje van de voedingsdriehoek op een ouderavond of schoolfeest om ouders te enthousiasmeren. Hang affiches van de voedingsdriehoek op in de schoolrefter en affiches rond dranken en tussendoortjes aan de automaat. Zo help je kinderen de juiste keuzes te maken. Laat kleuters de kleurplaat van de voedingsdriehoek inkleuren en meenemen naar huis of organiseer een opleiding rond gezonde schoolmaaltijden voor het keukenpersoneel. 

Stap 2 – Breng huidige acties rond voeding op school in kaart 

Misschien biedt je school al gezonde gerechten of tussendoortjes aan. Fijn! In stap twee breng je die in kaart. Met behulp van de gezondheidsmatrix lijst je op welke acties rond voeding jullie al organiseren op school. Je kan er ook voor kiezen om een matrix in te vullen alleen voor het dranken- en tussendoortjesbeleid, waterbeleid of het fruitbeleid op school. 

Wil je specifiek werken aan het aanbod van bijvoorbeeld dranken en tussendoortjes, schoolmaaltijden en broodjes? Maak dan gebruik van deze checklists: 

Indicatorenbevraging 

Heb je deelgenomen aan de indicatorenbevraging 2019? Op het einde van de vragenlijst kon je jouw antwoorden opslaan in een pdf-bestand. Dit overzicht kan je nu gebruiken om het gezondheidsbeleid verder op punt te stellen. 

Stap 3 – Bepaal prioriteiten en doelstellingen 

Alle acties rond voeding in kaart gebracht? Check! Dan is het bepalen van prioriteiten en doelstellingen de volgende belangrijke stap. Gebruik hiervoor de gezondheidsmatrix en het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging. 

Stap 4 – Werk een actieplan rond voeding uit 

Is de beginsituatie in kaart gebracht? Zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen rond voeding opgesteld? Top! Tijd om alles wat meer tastbaar te maken en concrete acties voor het voedingsbeleid op school te bedenken. Lees hier hoe je een actieplan uitwerkt.

Stap 5 – Voer het actieplan rond voeding uit 

Met een actieplan moet je natuurlijk iets doen. Zo gezegd, zo gedaan? Lees hier hoe je een actieplan uitvoert.

Stap 6 – Evalueer en stuur bij 

Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kan je het in de toekomst nóg beter aanpakken. Gebruik de analyse van de beginsituatie als uitgangspunt.  

Bracht je de beginsituatie in kaart via de checklist voor dranken en tussendoortjes, broodjes of schoolmaaltijden? Dan kan je waarschijnlijk hetzelfde instrument gebruiken voor de evaluatie. Nam je deel aan de indicatorenbevraging? Neem dan de volgende keer opnieuw deel om je evolutie te zien. 

Lees hier meer over hoe je je voedingsbeleid kan evalueren.

Stap 7 – Veranker in het schoolbeleid 

Het voedingsbeleid op school is geen eiland: het moet echt deel uitmaken van het schoolbeleid. Leg daarom zo veel mogelijk linken tussen verschillende gezondheidsthema’s. Zo heeft de voedingsdriehoek bijvoorbeeld een broertje: de bewegingsdriehoek. Wanneer je acties opzet rond voeding kan je ook aandacht besteden aan beweging en lang stilzitten door de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek aan elkaar te linken, door actieve werkvormen te gebruiken. Leg ook de link met mentale gezondheid. Zo heeft gezonde voeding en beweging een positieve invloed op de geestelijke gezondheid van leerlingen.