Scholen gaan vaak heel gemotiveerd aan de slag om het aanbod en de afspraken rond voeding op school te verbeteren. Maar soms loopt het niet zo vlot of botsen de acties op weerstand van ouders of leerlingen. Wat geeft het voedingsbeleid op jouw school meer kans op slagen? We onderscheiden enkele succesfactoren, zoals het actief betrekken van leerlingen en hun ouders en samenwerking met externe partners. Benieuwd naar de andere cruciale factoren? Ontdek ze allemaal in het spinnenweb gezondheidsbeleid!

Betrokkenheid en participatie van ouders, leerlingen en personeel

Afspraken over tussendoortjes meebrengen of wijzigingen in het menu van de schoolmaaltijden? Veranderingen in het voedingsbeleid op school voer je het best geleidelijk door, met betrokkenheid van leerlingen, ouders en het schoolteam. Draagvlak voor de veranderingen in het beleid creëer je door van bij de verschillende stappen in dialoog te gaan met leerlingen, ouders en het schoolteam. En door hen te informeren over het aanbod en de afspraken op school. Om de verworven input van leerlingen, ouders en personeel optimaal te gebruiken, is het belangrijk om vroeg genoeg in te zetten op betrokkenheid.

Acties die gezonde voeding op school promoten hebben meer effect op de leefstijl van de leerlingen als je de ouders betrekt. Ouders kunnen zo ook geïnspireerd worden om thuis dezelfde gezondheidsboodschap als op school te geven. Volgens het participatiehuis (van de cel ouderbetrokkenheid van de drie ouderkoepels GO!-ouders29, KOOGO30 en VCOV31) kunnen ouders op verschillende manieren betrokken worden, van minimaal tot heel actief.

Participatiehuis

Symbolisch geeft het participatiehuis de evolutie weer van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie. Concreet omvat het huis vijf onderdelen van ouderbetrokkenheid zonder hiërarchische indeling: mee-leven, mee-weten, mee-helpen, mee-denken en mee-bepalen. Zo kan bijvoorbeeld een enquête bij ouders afgenomen worden over de tevredenheid van de schoolmaaltijden (mee-denken). Of kunnen ouders de mogelijkheid krijgen om als vrijwilliger fruit te schillen op school (mee-helpen). Meer tips om ouders op verschillende manieren te betrekken bij de schoolmaaltijd zijn te vinden in de schoolmaaltijdengids . Ook in het kader van het project ‘Oog voor lekkers’ werd een inspiratieboekje rond ouderbetrokkenheid opgesteld. Dit geeft concrete ideeën om ouders te betrekken bij het promoten van fruit, groenten of melk op school.

Ook de leerlingen zelf kunnen op verschillende manieren betrokken worden (afname enquête, kookworkshops, proevertjes, bezoek aan de schoolkeuken, …). Vergeet ook het personeel niet. Laat hen bijvoorbeeld mee brainstormen over het voedingsbeleid en zet in op deskundigheidsbevordering (bv. een opleiding voor het keukenpersoneel).

Gezond Leven houdt bij de ontwikkeling van materialen en projecten zoveel mogelijk rekening met betrokkenheid om het voedingsbeleid te doen slagen.

Bijkomende inspiratie vind je hier:

Evidence-based werken

Wanneer je een gezondheidsbeleid uitbouwt, moet je zowel in de stap ‘beginsituatie in kaart brengen’ als de stap ‘evalueren en bijsturen’ enkele gegevens verzamelen en analyseren. Om de kwaliteit van het voedingsbeleid op te volgen, voorzie je het best zowel een monitoring tijdens de acties als een evaluatie achteraf. Info en hulp vind je in de indicatorenbevraging en verschillende checklists:

Meer weten over evidence-based werken?

Deskundigheid

Heb je het gevoel dat je team kennis of vaardigheden tekortkomt om optimaal aan het voedingsbeleid te werken? Gezond Leven biedt verschillende opleidingen rond voeding aan om de deskundigheid van het volledige schoolteam te verhogen:

  • Voor het schoolteam: workshops voeding - etiketten lezen voor het secundair onderwijs
  • Voor het schoolteam: opleiding op maat - voordracht over de nieuwe voedingsdriehoek gekoppeld aan de leerlijn voeding en de materialen rond voeding voor onderwijs
  • Voor het schoolteam: opleiding op maat – voedingsbeleid op school
  • Voor keukenpersoneel: opleiding op maat - gezonde schoolmaaltijden 
  • Voor ouders: workshops voeding
    • Gezond opgroeien: over eten en bewegen bij kinderen
    • Kleurrijk Gezond is een methodiek om mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier te motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen