Ik stimuleer mijn leerlingen zodat ze...

… zich omringd voelen in de klas.

We zijn sociale wezens. Ieder van ons maakt deel uit van een of meerdere gemeenschappen. De klas is zo’n microgemeenschap waar we bijna dagelijks in contact komen met anderen. In een warme klas kunnen zowel de leerlingen als de leerkracht de batterijen opladen. Dit schept een klasklimaat waarin er groeikansen zijn en je op elkaar kan terugvallen.

Het bouwblok ‘goed omringd zijn’ uit de geluksdriehoek verwijst naar het gevoel van warme, betekenisvolle en vertrouwelijke relaties met de mensen om je heen. Want het is in ieders belang dat deze groep een fijne groep is waar verbondenheid, steun en dankbaarheid centraal staan. In de praktijk doe je dit door leerlingen op deze manieren te stimuleren:

We vinden steun bij elkaar

Steun 4x

Iedereen heeft af en toe nood aan een duwtje in de rug of een schouder om op te leunen. Verbondenheid is het tegenovergestelde van eenzaamheid en komt tot stand door en in de relaties die een persoon heeft. De kwaliteit van deze relaties is belangrijker dan de hoeveelheid relaties: “Liever één goede vriend, dan acht kennissen”.

In de klas kan je inzetten op het creëren van verbondenheid tussen de leerlingen. De leerkracht kan voor een optimaal klasklimaat zorgen, waarin leerlingen zich verbonden voelen met klasgenoten en bereid zijn hun ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. En dit in de wetenschap dat men hiervoor waardering en positieve feedback ontvangt.

We betekenen iets voor anderen

Betekenis 4x

Mensen doen graag dingen met en voor elkaar. Als bijvoorbeeld een leerling een medeleerling kan helpen tijdens een taak, geeft dat een fijn gevoel. Niet alleen voor de leerling zelf, maar ook voor degene die geholpen wordt. Zo voelt de leerling dat die ertoe doet, dat hij of zij iets voor de ander kan betekenen. En dat is heel wat: de leerling gaat anders naar zichzelf kijken, bouwt zelfvertrouwen op en leert nieuwe vaardigheden.

In de klas betekent dit concreet dat leerlingen bereid zijn elkaar - ook diegenen die ze minder goed kennen - te ondersteunen in woord en daad. Ze ontdekken dat anderen helpen gevoelens van trots, deugd en plezier kan oproepen. Als leerkracht hoef je hierrond geen grootste activiteiten op te zetten. Met behulp van kleine of grotere werkvormen kan je gemakkelijk inzetten op betekenisverlening in de klas.

We kijken positief naar elkaar

Dankbaar 4x

Geluk zit in de kleine dingen. Je aandacht op een positieve manier op de mensen rondom je richten, stimuleert geluksgevoelens. Ook dankbaarheid tonen voor kleine zaken, zoals een nieuw weetje, maakt dat je beter in je vel gaat zitten.

Als leerkracht kan je bouwen aan een open en waarderende klascultuur. Een cultuur waarin het de normaalste zaak van de wereld is dat leerlingen elkaar een compliment geven. Of dat de leerkracht zijn of haar leerlingen prijst voor het werk dat ze hebben geleverd. Iedereen in de klas zal hier deugd van hebben. Dit betekent dat leerlingen medelevend zijn naar anderen toe en elkaar vergeven als er iets misgaat. Dat ze dankbaarheid ervaren en dit tonen aan elkaar. Om deze vaardigheid in de klas tot ontwikkeling te laten komen, hoef je het warm water niet uit te vinden: er zijn namelijk heel wat werkvormen beschikbaar. Helemaal gratis!

Hoe kan ik hier als leerkracht mee aan de slag?

Door stap voor stap, elke dag opnieuw, in te zetten op het ontwikkelen en in stand houden van een warme klassfeer, kan jij als leerkracht de context creëren waarin leerlingen zich ‘goed omringd’ voelen. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar samen. Daarvoor hoef je het niet ver te zoeken. Ook hier geldt dat geluk en verbondenheid zit in de kleine dingen. In behapbare acties en routines.