Inzetten op mentaal welbevinden kan op vele manieren. Zo kan je enkele lessen wijden aan de geluksdriehoek, inzetten op talenten van leerlingen en je medeleerkrachten, rustmomenten inbouwen, werken aan een warm klasklimaat, manieren zoeken om moeilijkheden te overkomen …. Je leest het al: er zijn vele manieren om met mentaal welbevinden aan de slag te gaan.

Hoe doe je dat nu in de praktijk? Allemaal of een selectie? We helpen je graag verder met een heleboel kant-en-klare materialen, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en nog ‘ooh zoveel’ meer!

Een sterk beleid rond mentaal welbevinden met gezonde school

De geluksdriehoek helpt je om zaken als ‘geluk’, ‘veerkracht’ of ‘mentale gezondheid’ aan bod te laten komen op school. De Happy Snacks maken dit niet enkel duurzaam, maar ook leuk! Maar voor een samenhangend en gedragen beleid rond mentaal welbevinden op school, is meer nodig. Gezonde School helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties rond emoties en welzijn naar een samenhangend beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht, rekening houdend met een aantal succesfactoren.naar een samenhangend beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

  In de kijker

  Geluk in de klas

  GELUK IN DE KLAS: laat leerlingen groeien en bloeien

  Leerlingen laten groeien en bloeien en geluk brengen in en met de klas: het zit in de kleine dingen. Echt waar! En ook jij kan daar, samen met je klas, een rol in spelen. Je hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen. Wij en nog vele anderen helpen jullie graag verder met kant-en-klare materialen gebaseerd op de geluksdriehoek, tips en nog veel meer. En ja, ook de leerkracht kan en mag natuurlijk groeien en bloeien.

  Expeditie Geluk campagnebeeld finaal

  EXPEDITIE GELUK: dé online klasgame voor het lager onderwijs

  Expeditie Geluk is een online spel waarin we samen met de leerlingen van de lagere school op een interactieve manier werken rond mentaal welbevinden. De editie van 2021 was een schot in de roos: bijna 3.000 klassen en 50.000 kinderen trokken op expeditie! We hebben goed nieuws, want in het najaar van 2023 keert Expeditie Geluk terug! Hou deze pagina's in de gaten voor meer info.

  VLOR poster

  DIGITAAL ONDERWIJS: tips voor welbevinden op school

  Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven en in het onderwijs is dit niet anders. Maar hoe zorg je ervoor dat deze digitale tools een bron van hulp en niet extra stress worden? Gezond Leven is lid van het overlegplatform rond welbevinden en pesten van de VLOR. Deze werkgroep ontwikkelde een poster met ‘tips voor welbevinden op school nu onderwijs meer digitaal wordt’.

  Op zoek naar andere acties of projecten?

  NokNok

  NokNok is een online platform waarop jongeren tussen 12 en 16 jaar tips en oefeningen vinden om hun veerkracht te versterken. Het is niet de bedoeling om met NokNok aan de slag te gaan in de klas, maar de leerlingenbegeleider uit jouw school kan leerlingen er indien nodig naar doorverwijzen. Via affiches kan je NokNok wel bekendmaken.

  Gezond Werken

  Niet alleen de leerlingen moeten goed in hun vel zitten, ook het mentaal welbevinden van leerkrachten, directie, ondersteunende diensten … is belangrijk.