Inzetten op mentaal welbevinden kan op vele manieren. Zo kan je enkele lessen wijden aan de geluksdriehoek, inzetten op talenten van leerlingen en je medeleerkrachten, rustmomenten inbouwen, werken aan een warm klasklimaat, manieren zoeken om moeilijkheden te overkomen …. Je leest het al: er zijn vele manieren om met mentaal welbevinden aan de slag te gaan.

Hoe doe je dat nu in de praktijk? Allemaal of een selectie? We helpen je graag verder met een heleboel kant-en-klare materialen, tips, antwoorden op veelgestelde vragen en nog ‘ooh zoveel’ meer!

Een sterk beleid rond mentaal welbevinden met gezonde school

De geluksdriehoek helpt je om zaken als ‘geluk’, ‘veerkracht’ of ‘mentale gezondheid’ aan bod te laten komen op school. De Happy Snacks maken dit niet enkel duurzaam, maar ook leuk! Maar voor een samenhangend en gedragen beleid rond mentaal welbevinden op school, is meer nodig. Gezonde School helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties rond emoties en welzijn naar een samenhangend beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht, rekening houdend met een aantal succesfactoren.naar een samenhangend beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

  In de kijker

  Geluk in de klas

  GELUK IN DE KLAS: laat leerlingen groeien en bloeien

  Leerlingen laten groeien en bloeien en geluk brengen in en met de klas: het zit in de kleine dingen. Echt waar! En ook jij kan daar, samen met je klas, een rol in spelen. Je hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen. Wij en nog vele anderen helpen jullie graag verder met kant-en-klare materialen gebaseerd op de geluksdriehoek, tips en nog veel meer. En ja, ook de leerkracht kan en mag natuurlijk groeien en bloeien.

  Vorming geluk in de klas

  VORMING GELUK IN DE KLAS: schrijf je nu in!

  In deze vorming nemen we je mee in de wereld van geluk: wat is het en welke rol kan je als leerkracht en klasgroep spelen? Maar vooral: hoe kunnen jullie als klas ermee aan de slag gaan? Gezond Leven ontwikkelde kant-en-klare materialen, spelvormen, methodieken … die leerkrachten daarbij kunnen helpen én die aantonen dat op regelmatige basis aan de slag gaan met geluk ook gewoonweg leuk kan zijn!

  Groepsdynamiek

  DROOM JIJ VAN EEN HECHTE KLASGROEP?

  Laat je dromen werkelijkheid worden, en ga aan de slag met deze leuke, verbindende werkvormen en onderbouwde info van geluk in de klas, in samenwerking met Karel De Grote Hogeschool. Deze werkvormen zijn vernieuwend én uitermate geschikt om een hechte klasgroep te creëren bij de start van het nieuwe schooljaar.

  Op zoek naar andere acties of projecten?

  NokNok

  NokNok is een online platform waarop jongeren tussen 12 en 16 jaar tips en oefeningen vinden om hun veerkracht te versterken. Het is niet de bedoeling om met NokNok aan de slag te gaan in de klas, maar de leerlingenbegeleider uit jouw school kan leerlingen er indien nodig naar doorverwijzen. Via affiches kan je NokNok wel bekendmaken.

  Gezond Werken

  Niet alleen de leerlingen moeten goed in hun vel zitten, ook het mentaal welbevinden van leerkrachten, directie, ondersteunende diensten … is belangrijk.