Goed omringd zijn

We zijn sociale wezens. We maken deel uit van een gemeenschap en leven (meestal letterlijk) samen. Af en toe alleen zijn kan deugd doen, maar in het algemeen hebben we contact met anderen nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen …

De ene dag gaat dit precies vanzelf, terwijl je er de andere dag veel energie moet insteken. Relaties aangaan en onderhouden vraagt inderdaad wel wat inspanning, maar weet dat je die dubbel en dik terugkrijgt. Onderzoek toont namelijk aan dat zelfs kleine gesprekjes voeren met vreemden, zoals op de bus, positieve effecten heeft op je geluksgevoel.

Maar het zijn vooral die diepe, betekenisvolle relaties die een sterke en langdurige impact hebben op je geluk. Het gaat over de verbinding met mensen bij wie je jezelf kan zijn. Bij wie je je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kan blootgeven.

Hierdoor voel je je gesteund − zelfs vanop afstand − waardoor je keuzes durft te maken en waardoor je je leven vorm kan geven op een manier die bij je past. Zo kom je ook te weten dat jij niet de enige bent die te maken heeft met bepaalde gedachten of gevoelens. En dat wat je zegt of doet, er toe doet voor die ander. Wist je trouwens dat de andere persoon dezelfde zaken ervaart?

In het bouwblok ‘je goed voelen’ staan drie icoontjes met telkens een vraag bij. Deze icoontjes verwijzen naar een bepaald gedrag of competentie: wat kan je doen of wat moet je kunnen om deze blok stevig op te bouwen?

‘Je goed voelen’ heeft te maken met de competenties ‘aandachtig, niet beoordelend aanwezig zijn in het hier en nu’, ‘mild zijn voor jezelf’ en ‘emotioneel evenwicht bereiken’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen:

  • De vraag ‘Wat helpt je om je gedachten los te laten?’ gaat in de eerste plaats over het bewust aandacht geven aan wat er hier en nu is, zonder daar meteen een oordeel of mening over te hebben. Een belangrijke, maar vervelende eigenschap van ons hoofd is dat onze gedachten de neiging hebben om af te dwalen. Dat gegeven op zich is al jammer, maar het feit dat onze gedachten vooral afdwalen naar vervelende zaken is dat des te meer. Het vermogen om in het hier-en-nu aanwezig te zijn en de zaken bewust te beleven, beschermt je daartegen. Je zal de zaken ook veel helderder beleven, waardoor deze eigenschap sterk bijdraagt tot dit bouwblok. Regelmatig je gedachten en emoties loslaten wil zeggen dat je ze ‘vanop afstand’ bekijkt. Zo verliezen ze ook impact en worden ze minder belangrijk. Het gevolg is dat je ze gemakkelijker kunt accepteren waardoor je (emotioneel) in evenwicht blijft.
  • ‘Ben je soms niet te streng voor jezelf?’ gaat over mildheid tonen naar jezelf. Heel wat mensen kennen wel dat stemmetje in hun hoofd dat hen non-stop influistert wat ze niet goed doen. Ze zijn gefocust op alles wat niet goed gaat. Door wat zachter of milder te zijn tegenover jezelf, toon je dat je jezelf aanvaardt. En dat zorgt voor een énorm sterk goed gevoel!
  • We stellen de vraag ‘Waar krijg jij energie van?’ bij dit bouwblok, omdat inzetten op die dingen die jou energie, goesting, een drive … geven voor een heel arsenaal aan positieve gevoelens kan zorgen. Als je goed weet welke dingen dat zijn en erop inzet, kan je én het goede gevoel vasthouden én ervoor zorgen dat een minder moment (dat er absoluut kan en mag zijn) minder impact heeft op je geluksgevoel. Het uiteindelijke doel is dat je erin slaagt een evenwicht te vinden tussen aangename en onaangename gevoelens, waarbij je kan genieten van de aangename gevoelens en je niet laat omverblazen door de onaangename gevoelens.