Goed omringd zijn

We zijn sociale wezens. We maken deel uit van een gemeenschap en leven (meestal letterlijk) samen. Af en toe alleen zijn kan deugd doen, maar in het algemeen hebben we contact met anderen nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen …

Betekenisvolle relaties aangaan en onderhouden

De ene dag gaat dit precies vanzelf, terwijl je er de andere dag veel energie moet insteken. Relaties aangaan en onderhouden vraagt inderdaad wel wat inspanning, maar weet dat je die dubbel en dik terugkrijgt. Onderzoek toont namelijk aan dat zelfs kleine gesprekjes voeren met vreemden, zoals op de bus, positieve effecten heeft op je geluksgevoel.

Maar het zijn vooral die diepe, betekenisvolle relaties die een sterke en langdurige impact hebben op je geluk. Het gaat over de verbinding met mensen bij wie je jezelf kan zijn. Bij wie je je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kan blootgeven.

Hierdoor voel je je gesteund − zelfs vanop afstand − waardoor je keuzes durft te maken en waardoor je je leven vorm kan geven op een manier die bij je past. Zo kom je ook te weten dat jij niet de enige bent die te maken heeft met bepaalde gedachten of gevoelens. En dat wat je zegt of doet, er toe doet voor die ander. Wist je trouwens dat de andere persoon dezelfde zaken ervaart?

Deze vragen helpen je op weg

In het bouwblok‘goed omringd zijn’ staan drie icoontjes met telkens een vraag bij. Die icoontjes verwijzen naar een bepaald gedrag of competentie: wat kan je doen of wat moet je kunnen om deze blok stevig op te bouwen? Elke vraag nodigt je uit om na te denken over jouw situatie.

‘Goed omringd zijn’ heeft te maken met de competenties ‘werken aan verbondenheid’, ‘relationeel en sociaal betrokken zijnen ‘dankbaarheid, medeleven en vergiffenis’. Ze zitten vervat in volgende drie vragen:

  • Bij wie vind je steun wanneer het wat minder met je gaat? Word jij omringd door mensen bij wie je jezelf kan zijn, bij wie je niet alleen in goede, maar ook in kwade dagen welkom bent? En durf je dan ook effectief om steun en hulp te vragen? Elkaar de ruimte geven om je niet altijd op-en-top te voelen is een enorm mooi gegeven en versterkt jullie band.
  • Hoe beteken jij iets voor anderen? Gesteund worden en steun geven gaan hand in hand. Hoe zorg jij ervoor dat je er bent voor anderen? Wat doe jij zodat anderen (onder andere) door jou omringd willen worden?
  • De vraag Waar ben je dankbaar voor? gaat over het ervaren van gevoelens van dankbaarheid. Maar vooral ook over het uiten ervan. Als je iemand vertelt dat je dankbaar bent voor hem of haar of voor iets wat hij of zij doet, dan maak je die persoon (én jezelf) niet alleen blij, maar versterk je jullie band ook. Sta hier dus genoeg bewust bij stil. En zet het ook om in actie. Dankbaar zijn voor wie en wat er is, laat je toe om verbittering los te laten. Hierdoor kom je gemakkelijker tot vergeven: je neemt het mensen die je pijn hebben gedaan niet meer kwalijk.