Ik stimuleer mijn leerlingen zodat ze...

… leren omgaan met moeilijke momenten.

Op sommige dagen klikken alle puzzelstukjes in mekaar en lijkt alles ‘te kloppen’. Heerlijk! Op andere dagen lijken diezelfde puzzelstukjes maar niet in elkaar te passen. Dat brengt vaak vervelende gevoelens en gedachten met zich mee.

Het is perfect normaal dat jij en je leerlingen af en toe uit balans worden gebracht. Ook de oranje bol brengt de geluksdriehoek letterlijk uit balans. Soms is deze bol groot, soms heel klein, maar de bol is er vrijwel altijd. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je ermee omgaat. Als leerkracht kan je leerlingen leren jongleren met de oranje bollen, in en buiten de klas. Als leerkracht kan je:

We pakken ook het moeilijke aan

Oranje bol Tekengebied 1 kopie

Heftige emoties en gevoelens, ook jouw leerlingen blijven er niet van gespaard. De manier waarop jouw leerlingen omgaan met stress, negatieve emoties en lijden, is een belangrijke vaardigheid voor een gelukkig leven.

Gelukkig bestaan er verschillende strategieën om te leren omgaan met moeilijkheden. Er zijn een heleboel methodieken die je als leerkracht kan inzetten. Deze vormen een basis waarmee leerlingen de nodige vaardigheden en attitudes aangereikt krijgen om veerkrachtig in het leven te staan. Een overzicht van deze werkvormen vind je hier.

We durven mislukken

Oranje bol Tekengebied 1 kopie

Missen is menselijk. Da’s een waarheid als een koe, maar toch lijken we er altijd in te slagen om dat te vergeten. We maken allemaal fouten, en dat is niet erg. Wat echt belangrijk is, is dat we eruit leren.

De klas is een ideale context om je leerlingen de kunst van fouten maken bij te brengen. Want leerlingen kunnen pas leren uit hun fouten als ze deze mogen maken in de klas en van zichzelf. Dit geeft hen het nodige vertrouwen en leert hen dat ze wel tegen een stootje kunnen. Omgaan met de frustraties die deze ‘fouten’ naar boven brengen, is noodzakelijk om te groeien als persoon. Maar ook voor het behalen van doelstellingen op lange termijn, zoals bijvoorbeeld een diploma.

We zijn vindingrijk

Oranje bol Tekengebied 1 kopie

Flexibel kunnen omgaan met een situatie in de klas, met jezelf of met andere klasgenoten, is belangrijk voor het ontwikkelen van een geluksgevoel. Wat leerlingen doen, denken of voelen, is zelden goed of slecht op zich. Het is wel al dan niet passend in een gegeven situatie. Om de aanpak af te stemmen op de situatie, is het belangrijk dat leerlingen leren om er op verschillende manieren naar te kijken.

In de klas worden leerlingen geconfronteerd met verschillende situaties, zoals een (onverwachte) toets, of medeleerlingen die maar niet kunnen zwijgen tijdens de les. Als leerkracht kan je de leerlingen een omgeving aanreiken waarin ze leren om flexibel en adaptief om te gaan met dit soort situaties. Je kan leerlingen stimuleren om oplossingsgericht te denken, te zoeken naar kansen en creatief om te gaan met dagelijkse situaties.

Hoe kan ik hier als leerkracht mee aan de slag?

Als leerkracht kan je hiermee aan de slag door een coachende rol op te nemen. En net zoals een coach in de sportwereld, hoef je niet zelf de prestaties te leveren of de volledige eindverantwoordelijk van de wedstrijd te nemen. De coach biedt wel handvatten aan, creëert een voedingsbodem en context waarin de leerlingen kunnen oefenen en trainen in het omgaan met de oranje bol. Daarnaast leren leerlingen ook veel van hoe jij als leerkracht omgaat met oranje bollen op je pad.