Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

HW 3      De leerlingen kunnen voorbeelden geven van de wijze waarop het behoren tot organisaties individueel gedrag beïnvloedt (2de graad, ASO).
HW 17      De leerlingen kunnen beschrijven hoe onder de invloed van een wijzigende context de perceptie van gedragingen kan veranderen (2de graad, ASO).
HW 19      De leerlingen kunnen de verwachtingspatronen die aan specifieke groepen worden toegeschreven op basis van kenmerken, zoals leeftijd, gender en etnische afkomst, vanuit historisch of cultureel perspectief vergelijken (2de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren geven aan de hand van voorbeelden aan hoe diversiteit in een beweegcultuur een verrijking kan zijn.
  • Jongeren herkennen het nut van de integratierol van socioculturele verenigingen en sportclubs en moedigen dit aan.
  • Jongeren beseffen de impact van discriminatie, vooroordelen en stereotypering rond zit- (, rust-) en beweeggedrag en geven voorbeelden over hoe ze dit kunnen doorbreken.