Bewegen en minder zitten

Burgerschapscompetentie

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

HW 2      De leerlingen kunnen aantonen dat het behoren tot een organisatievorm, het individuele gedrag en de maatschappelijke integratie beïnvloedt (3de graad, ASO).
HW 11      Opvattingen over de mens en over de gelijkwaardigheid van mensen in historisch en cultureel perspectief plaatsen en deze opvattingen met actuele wereld­beelden verbinden (3de graad, ASO).
HW 12      De leerlingen kunnen met voorbeelden toelichten hoe culturele identiteit ontstaat en evolueert (3de graad, ASO).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren denken kritisch na over oplossingen om minder te zitten en meer te bewegen met respect voor diversiteit in cultuur en religie.


Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren debatteren met respect over culturele thema’s die een invloed kunnen hebben op het beweeggedrag (bv. sport en ramadan).