Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.13      De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal) (1ste graad, A en B stroom)
DZH 11.1      De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren. (1ste graad, A en B stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren beargumenteren het duurzaamheidsconcept duurzame landbouw (bijvoorbeeld bio)

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen het Europese en Belgische biolabel herkennen en uitleggen waar ze voor staan

Materialen en methodieken