Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

BC DZH 7.11      De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context (transversaal - attitudinaal) (A-en B-stroom).
BC DZH 7.12      De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe (transversaal) (A-en B-stroom).
BC 7.13      De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal) (1ste graad, A en B stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren kunnen de kenmerken van eerlijke handel beschrijven
  • Jongeren kennen het duurzaamheidsconcept fair trade
  • Jongeren hebben kennis over voedselverdeling (armoede en overvloed, Noord-Zuid problematiek)

Materialen en methodieken