Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

BC 7.11      De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om vormen van inspraak, participatie en besluitvorming toe te passen, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (2de graad – A stroom, B stroom)BC 7.18 De leerlingen beschrijven concrete situaties met betrekking tot mensenrechten. (2de graad – B stroom)
BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.20      De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van concrete voorbeelden. (2de graad – A stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen hun standpunten rond duurzame landbouw verdedigen
  • Jongeren kunnen aantonen dat biologische voeding op maatschappelijk, economisch, ecologisch en sociaal vlak gevolgen heeft
  • Jongeren kiezen zelf bewust voor producten van duurzame landbouw, (bijvoorbeeld bio)

Materialen en methodieken