Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

BC 7.11      De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om vormen van inspraak, participatie en besluitvorming toe te passen, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (2de graad – A stroom, B stroom)BC 7.18 De leerlingen beschrijven concrete situaties met betrekking tot mensenrechten. (2de graad – B stroom)
BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.20      De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van concrete voorbeelden. (2de graad – A stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen de milieu-impact van verpakking staven (zowel positief als negatief)
  • Jongeren kunnen hun standpunt rond het duurzaamheidsconcept verpakkingsarm verdedigen
  • Jongeren kunnen aantonen dat afvalvermindering op maatschappelijk, economisch, ecologisch en sociaal vlak gevolgen heeft
  • Jongeren kunnen de volgorde van belangrijkheid motiveren voor het vermijden van voedselverlies, het hergebruiken van voedselresten, het recycleren van voedselafval en het tegengaan van overbodige verpakkingen (vb. verpakking kan nodig zijn om voedselverlies tegen te gaan)

Materialen en methodieken