Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

ET Aard 7      Leerlingen kunnen de invloed van menselijke activiteiten op het milieu zoals: broeikaseffect, natuurrampen, zure regen, waterbeheersing, bodemdegradatie en -verbetering met voorbeelden illustreren (A-stroom)
ET Aard 10      Leerlingen kunnen productie en consumptie van voedsel en hulpbronnen in relatie brengen met demografische evolutie en welvaartsniveau in het kader van een duurzame ontwikkeling (A-stroom)
ET Aard 27      Leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen (A-stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen kritisch nadenken over hun rol als consument van voedingsproducten
  • Jongeren kunnen hun standpunt rond het duurzaamheidsconcept eerlijke landbouw verdedigen
  • Jongeren kunnen aantonen dat eerlijke landbouw op maatschappelijk, economisch, ecologisch en sociaal vlak gevolgen heeft

Materialen en methodieken