Aalst maakt haar sportterreinen rookvrij

03.09.2020

Roken en sporten passen niet samen. Daar zijn ze in Aalst rotsvast van overtuigd. Op 31 januari 2020 maakte de stad al haar sportterreinen rookvrij. Redenen genoeg voor Gezond Leven om eens af te zakken naar de carnavalsstad. We gingen er praten met Hannah Verdoodt, commercieel coördinator van Aalst Sport, een autonoom gemeentebedrijf dat 7 sporthallen, 2 outdoor sportsites en 1 zwembad beheert. Allemaal sportterreinen die vandaag helemaal rookvrij verklaard zijn. Dankzij verschillende diensten en partners.

Gezonde stad Aalst

Stad Aalst zet zich al langer in voor de gezondheid van haar burgers. In april 2019 maakte de stad haar gezonde ambitie officieel door het charter ‘Gezonde Gemeente’ opnieuw te ondertekenen. Dat is een samenwerkingsverband met Logo Dender vzw om de komende jaren werk te maken van een duurzaam lokaal gezondheidsbeleid. En daar liet de stad het niet bij: een maand later keurde ze het charter ‘Generatie Rookvrij’ goed. Resultaat? Stadsgebouwen werden rookvrij. Ook de twee stedelijke ziekenhuizen sprongen mee op de kar.

Geen werk van één maar van velen

Rond die periode ging Hannah van Aalst Sport kijken hoe de sportdienst Generatie Rookvrij mee kon realiseren. “Ik besefte al snel dat een sensibiliserende aanpak het beste zou werken voor ons. En dat verschillende partners ons daarbij konden helpen.” Zo zetten o.a. Tabakstop van Stichting tegen Kanker hun schouders eronder. En Logo Dender vzw en Levensloop werkte uiteraard ook volop mee.

Rookvrije ambitie

Aalst Sport bleef niet alleen met zijn rookvrije intenties. Gelukkig. Want: hoe meer diensten je rookvrije boodschap mee uitdragen, hoe verder en hoe luider je boodschap zal klinken. Hannah: “We hebben andere stadsdiensten betrokken. Zo maakte de Jeugddienst de speelpleintjes aan de sportcentra rookvrij en de dienst Events bekijkt de mogelijkheden voor rookvrije sportevenementen in de toekomst. Ook Onderwijs en Integrale Veiligheid doen mee.” Zo maakten ze een rookvrij plan. Concreet bevatte dat plan een beschrijving van de rookvrije terreinen met rookzones, de communicatie daarrond en het aanbod van een gratis rookstopcursus door Tabakstop.

Aalst sport rookvrij

Hannahs tip: “Betrek partners op het terrein.”

De rookvrije intenties van Aalst lopen goed. En dat is te danken aan verschillende diensten en partners. Hannah: “Ook op onze verschillende terreinen hebben we fantastische partners. We hebben de toezichters gevraagd om mensen die toch roken op rookvrije terreinen aan te spreken op hun rookgedrag. Ze zullen daar nog een opleiding voor krijgen, maar ze zien het zeker zitten! Onder hen zijn er trouwens een aantal rokers. Wel, zij gaan nu roken in de rookzones.”

Ook de sportclubs werden aangesproken. De rookvrije plannen werden aan hen voorgesteld op een infoavond. Aalst Sport maakte standaardteksten en affiches voor hen en voor sportclubs met eigen terreinen, een stappenplan op basis van het stappenplan van Gezond Leven. Zelfs de sportfederaties werden gevraagd om de rookvrije boodschap te delen.

Hannah: “Ook concessiehouders die de kantines uitbaten werden benaderd. Zij staan eveneens achter het idee dat kinderen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Alleen was hun grootste bezorgdheid dat de rookzones té ver van hun terras zouden liggen. Samen hebben we naar een compromis gezocht en in de nieuwe contracten wordt de rookvrije afspraak opgenomen.”

Gouden tip van Hannah

“Door samen te werken hebben we op korte tijd veel kunnen realiseren. En ook in de toekomst blijven we doorgaan.”

Wil je ook werken aan rookvrije plekken voor de kinderen je stad of gemeente? Contacteer het Logo in je buurt.