Leerkrachten, daag je leerlingen uit met FebruWater!

19.01.2022

‘FebruWater’ draait helemaal rond water en richt zich tot leerkrachten. De bedoeling? Leerlingen aanmoedigen om in februari hun dorst alléén met water te lessen. Concreet betekent dit dat ze hun favoriete frisdranken, energiedrinks, chocomelk of fruitsappen een maand lang links laten liggen. Of dat toch op z’n minst proberen.

Waarom meedoen aan FebruWater?

Eenvoudig: kinderen en jongeren drinken te weinig water, en te veel frisdrank. Slechts 15% van de 6- tot 14-jarigen drinkt de aanbevolen hoeveelheid water. 18% van de 0- tot 14-jarigen drinkt élke dag gesuikerde frisdrank (Gezondheidsenquête, 2018). In 2018 gaf 29% van de Vlaamse jongens (11-18 jaar) aan elke dag frisdrank te drinken t.o.v. 20% van de meisjes (11-18 jaar). De dagelijkse frisdrankconsumptie stijgt met de leeftijd van de jongens en meisjes (HBSC-studie, 2018). Als school heb je natuurlijk niet alles in de hand. Maar, je kan wel je steentje bijdragen en leerlingen bewust maken van het belang van water.

Hoe leerlingen stimuleren om élke dag water te drinken?

Gezonde School to the rescue! Onze website staat vol met tips. Een greep uit het aanbod:

  • Breng leerinhouden aan rond water drinken. Lessuggesties voor het secundair onderwijs vind je in de inspiratiebundel over de voedingsdriehoek, en voor het basisonderwijs in het educatief pakket ‘Lekker Gezond’.
  • Met 'de waterpas' kan je de kinderen uit het basisonderwijs op een speelse manier aanmoedigen om hun dagelijkse portie water op te drinken.
  • Laat je leerlingen de watertest invullen. Dat is een korte online vragenlijst waarin leerlingen kunnen invullen wat en hoeveel ze gedronken hebben. Het vertelt hun of ze voldoende water drinken, of ze te veel frisdrank drinken enz. En het begeleidt hen daarna bij het maken van een persoonlijk plan om meer water te drinken.
  • Pak het aanbod op school aan! Wist je dat er aanbevelingen bestaan voor het aanbod van dranken (en tussendoortjes) op school? Water behoort tot de categorie basisaanbod. Dat wil zeggen dat water het best elke dag (en liefst gratis) aangeboden wordt.
  • Hulp nodig om het wateraanbod stap voor stap te optimaliseren? Neem dan zeker een kijkje in het stappenplan 'Naar een (gratis) wateraanbod op school'. Je vindt er onder andere: hoe je (gratis) water ter beschikking kan stellen, met voordelen, nadelen en aandachtspunten per mogelijkheid, hoe je water in de kijker kan zetten ...
  • Zorg dat de hele school op de hoogte is van FebruWater. Sensibiliseer met affiches, die je door de leerlingen kan laten maken. Deze affiche (gratis te bestellen in onze webshop) past ook mooi in het thema. Je ziet er hoeveel suikerklontjes in verschillende drankjes zitten.
  • Geef zelf het goede voorbeeld, en zet ostentatief een drinkbus of glas gevuld met water op je bureau. 😉
  • Maak afspraken. Zo zou je bv. het drinken van water kunnen toelaten tijdens de lessen om leerlingen te motiveren voldoende water te drinken.

In een ideale situatie giet je dit alles in een waterbeleid op school, en veranker je het in het schoolbeleid.

Al een schoolvoorbeeld op het vlak van water?

Zijn jullie op school al subliem goed bezig met water drinken? Doen jullie al aan ‘waterpromo’? Met initiatieven zoals gepersonaliseerde drinkbussen, een fancy watertapkraan waar leerlingen niet van weg zijn te slaan … Of organiseren jullie themaweken over water drinken? Deel jullie verhaal in onze facebookgroep Gezonde School: het zal andere scholen zeker inspireren en op weg zetten!

De clou van het verhaal?

Doe mee aan FebruWater en motiveer je leerlingen om in februari énkel water te kiezen als drank.