Naar 0% btw op groenten en fruit in België?

17.12.2021

De Europese ministers van financiën keurden op 7 december de hervorming van de Europese btw-regelgeving goed. Lidstaten zullen hierdoor een lager btw-tarief kunnen toepassen op een uitgebreidere lijst van diensten en producten.

Dit biedt ook kansen om in te zetten op volksgezondheid! Voor verse groenten en fruit werd tot nu toe door Europa een minimum tarief opgelegd van 5%. België hanteert momenteel 6%, maar dit zou binnenkort dus kunnen verlaagd worden tot 0%.

Het voorstel moet nog formeel goedgekeurd worden door het Europees Parlement, en dan zal er in eigen land nog een politiek akkoord moeten bereikt worden. Gezond Leven is blij dat de Europese regelgeving dit eindelijk mogelijk maakt en hoopt dat ons land hier gebruik van zal maken. De prijs is namelijk een belangrijke drempel om gezondere voedingskeuzes te maken, zeker voor wie het minder breed heeft.

Het gebruik van prijsstrategieën om voedingsgewoonten te verbeteren wordt steeds meer onderzocht en als veelbelovend bestempeld. De grootste winst zit in een combinatie van gezonde voeding betaalbaarder maken (bv. verlaagd btw-tarief op groenten en fruit) en ‘ongezonde’ duurder (bv. via een suikertaks). Lees meer via https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/suikertaks

Uiteraard is sleutelen aan de prijs slechts één manier om gezonde voeding te promoten en is een integrale aanpak die inzet op zowel voedselvaardigheden, drijfveren en het creëren van een gezonde voedselomgeving noodzakelijk.