Naar school wandelen of fietsen is níet ongezond

30.08.2018

Bij Gezond Leven waren we meer dan verbaasd toen we in de krant De Standaard de volgende kop boven een artikel lazen: “Fietsen en wandelen naar school is ongezond”. In het stuk wordt ook geïnsinueerd dat het zelfs gezonder zou zijn om met de auto naar school te gaan…

In het artikel staat ook nog de volgende zin te lezen dat een steekproef leert dat de ‘gezondste’ lucht die in de auto is. In combinatie met de titel ‘Fietsen en wandelen naar school is ongezond’ kan je als lezer al snel de foute conclusie trekken. Dat je dus maar beter in de auto kruipt en dat de files een noodzakelijk kwaad zijn.

Luchtverontreiniging

Het artikel bekijkt gezondheid vanuit één perspectief, de luchtverontreiniging, het inademen van ongezonde lucht. We hebben allemaal het recht om gezonde lucht in te ademen, zéker wanneer we ons zelf gezond gedragen door te fietsen of wandelen naar school.  Actieve verplaatsing is immers gezond voor onszelf, niet enkel wat betreft beweging, maar ook voor ons mentaal welbevinden.  Actieve verplaatsing is ook de gezondheid van anderen niet schaden.  Door geen luchtverontreiniging en geluidshinder te produceren. 

Meer gezondheidswinst dan gezondheidsverlies    

Bovendien weegt de gezondheidswinst van wandelen en fietsen zéér sterk door ten opzichte van het gezondheidsverlies door luchtverontreiniging en zelfs ongevallen. Zelfs in grootsteden als Brussel en Antwerpen moet je respectievelijk meer dan 10 en 11 uur fietsen alvorens de gezondheidsnadelen van luchtverontreiniging doorwegen ten opzichte van de voordelen van actieve verplaatsing. Deze cijfers houden nog geen rekening met de winst op vlak van mentaal welbevinden. Wandelen en fietsen naar school dragen bij tot het uurtje beweging dat kinderen nodig hebben voor een optimale gezondheid en ontwikkeling.    

Integrale visie op gezondheid 

De maatregelen die naar voren worden geschoven in het artikel - lage emissiezone, fietspadennetwerk weg van autoverkeer, schoolstraten - moeten daarom ook bekeken worden vanuit een integrale visie op gezondheid en niet enkel vanuit een visie op luchtverontreiniging.  Het zijn geen nutteloze maatregelen, maar andere maatregelen zoals inzetten op kwalitatieve kernversterking en het verhogen van de stratenconnectiviteit voor voetgangers en fietsers zullen – integraal bekeken – meer soelaas bieden, zeker op langere termijn.  

Naar school wandelen en fietsen is dus gezond. Voor jezelf én voor de medemens. Laat daar geen misverstanden over ontstaan. Zodat we ons doel kunnen bereiken: een gezonde maatschappij! 

Meer weten? Bekijk achtergrondartikels in ScienceDirect en Journal of Transport & Health