NokNok versterkt mentale veerkracht van jongeren

20.03.2019

Op deze internationale dag van het geluk lanceert het Vlaams Instituut Gezond Leven met steun van de Vlaamse overheid en jongerenlijn Awel de vernieuwde website www.noknok.be. Die wil de mentale veerkracht van jongeren versterken. Online coaching met interactieve oefeningen helpen om beter met stress en tegenslagen om te gaan. Bekende influencers zetten de vernieuwde website via social media in de kijker.

De competitieve samenleving met veel uitdagingen en weinig ruimte om te mislukken, maakt het niet gemakkelijk om een sterke mentale weerbaarheid op te bouwen. Dat zorgt ervoor dat heel wat jongeren niet goed in hun vel zitten.

Uit de meest recente HBSC-studie van 2014 blijkt dat slechts ¾ van alle Vlaamse 11-jarigen tevreden is met zijn leven. 1 op 3 jongeren tussen 14 en 25 jaar geeft aan vaak droevig, bedrukt of ongerust te zijn.

Veerkrachttest en interactieve oefeningen

Vanaf vandaag kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar terecht op de vernieuwde website www.noknok.be. De website bestond al langer, maar is nu uitgebreid met een online coaching platform. Jongeren kunnen er een test invullen die nagaat hoe het gesteld is met hun veerkracht, hoe ze met stress omgaan en hoe sterk hun sociaal netwerk is. Uit onderzoek blijkt immers dat deze drie elementen een grote impact hebben op ons mentaal welbevinden. De vragenlijst achter de veerkrachttest werd opgesteld door neuropsycholoog M. Portzky.

Mentale veerkracht kan je trainen, en dat is ook het doel van de nieuwe veerkrachttest. Op basis van de resultaten van de test, geeft de website persoonlijk advies en een aantal interactieve oefeningen om meer zelfvertrouwen te krijgen en positiever in het leven te staan. Bovendien kunnen jongeren ook doelen stellen.

Met een aantal gamification elementen motiveert de website jongeren om hun doelen te halen en de oefeningen te doen.

Influencers

Bij de jeugd bekende influencers als Elindo Avastia, Liandra Sadzo en Marco Rondas zullen het vernieuwde www.noknok.be in de kijker zetten. Zo zullen zij een heel simpele move de (digitale) wereld insturen: een noknok-klopje.

Online zelfhulp werkt

De sterkte van het online coaching platform? “Jongeren kunnen er zelf vaardigheden inoefenen om sterk en positief in het leven te staan. Hoe sterker hun veerkracht, hoe beter ze zullen omgaan met tegenslagen of moeilijke periodes”, zegt Anne Verlinden, stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Anne Verlinden

"De sterkte van het online coaching platform? Jongeren kunnen er zelf vaardigheden inoefenen om sterk en positief in het leven te staan."

Anne Verlinden, stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering van het Vlaams Instituut Gezond Leven

Bovendien is het bewezen dat online zelfhulp werkt. “Voor volwassenen bestaat er al een gelijkaardig coaching platform op www.fitinjehoofd.be. Wie daar aan de slag ging met de veerkrachttest en oefeningen, had na verloop van tijd een betere veerkrachtscore én een verbeterd subjectief welbevinden”, licht Anne Verlinden toe.

Het verbeteren van de geestelijke gezondheid van iedere Vlaming is een prioriteit binnen het welzijnsbeleid zo benadrukt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dit online coaching platform kadert binnen het Vlaams actieplan suïcidepreventie en past binnen de nieuwste gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025. Met de ‘leef zonder filter’-campagne en de website fitinjehoofd.be richten we ons tot de (jong)volwassenen. Met deze vernieuwde NokNok-website spitsen we ons dan weer specifiek toe op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dankzij het online coaching platform krijgen ze concrete tips hoe ze hun veerkracht kunnen vergroten.”

In nauwe samenwerking met Awel

Jongeren die na de test nog extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij de vrijwilligers van Awel, een telefonische en online hulplijn voor jongeren. Een logische samenwerking, want met meer dan 22000 oproepen per jaar weet Awel wat er speelt en leeft bij Vlaamse jongeren.

“Een van de vaakst gestelde vragen aan Awel komt neer op ‘Wat moet ik doen?”, vertelt Sofie Devarwaere van Awel. “Elke dag proberen we jongeren te helpen om te gaan met hun problemen en hun veerkracht te versterken. NokNok is een ongelooflijk laagdrempelige manier om daaraan te werken. Ondersteund door een opleiding over de veerkrachttest en de mogelijke uitkomsten, zijn onze vrijwilligers goed voorbereid op de vragen van jongeren die kunnen komen."

Sofie Awel

"Elke dag proberen we jongeren te helpen om te gaan met hun problemen en hun veerkracht te versterken."

Sofie Devarwaere, medewerker mentaal welbevinden en samenwerkingen van Awel

Gerelateerd nieuws