“Ook mensen in armoede hebben recht op vakantie”

11.12.2023

Elk jaar kiest Gezond Leven een goed doel om te sponsoren. In 2023 was dat ‘Stapje in de wereld’, een sociale organisatie die ervoor zorgt dat gezinnen die het niet breed hebben, toch op vakantie kunnen gaan. Net als Gezond Leven wil ‘Stapje in de wereld’ mensen verbinden en versterken, met bijzondere aandacht voor personen in maatschappelijk kwetsbare situaties én gezondheidsongelijkheid.

“Naast het organiseren van betaalbare vakanties geeft ‘Stapje in de wereld’ mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie ook een context die hen ondersteunt om hun bouwblokken van geluk stevig op te stapelen. Mensen in hun kracht zetten, hen het gevoel geven zichzelf te mogen zijn, hen samenbrengen, banden laten smeden, hun batterijen weer op te laden... het zijn de fundamenten van de geluksdriehoek en net daarom vinden we deze organisatie zo waardevol”, verklaart Daan Gielen, expert mentaal welbevinden, de sponsoring van Gezond Leven.

“Ik ben in 2016 met ‘Stapje in de wereld’ gestart in het kader van ‘Iedereen verdient vakantie’, een project van Toerisme Vlaanderen dat ervoor zorgt dat mensen met een beperkt budget toch op vakantie kunnen”, zegt oprichtster Anna Missinne. “Want iederéén moet op vakantie kunnen, dat is een basisrecht. Het nut van zo’n verlof is om je batterijen op te laden, zodat je er terug kan staan en een nieuwe start kan maken. En dat is ook voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie erg belangrijk. Want de rugzak die zij meedragen, is eens zo zwaar.”

De fiets op

Anna en haar team organiseren goedkope vakanties in België, telkens voor zo’n acht à negen gezinnen die allemaal een peter of meter krijgen. “Die onthaalt hen zodat ze meteen een contactpunt hebben”, zegt ze. “We hebben ook vakanties specifiek voor lagere schoolkinderen én fietsvakanties. Op die manier proberen we jongeren tussen 12 en 15 jaar warm te maken om met de fiets naar school te gaan. Maar dat is voor hen vaak een probleem omdat de fietsen die ze hebben kapot zijn of niet onderhouden. Wij zorgen ervoor dat hun fietsen in orde zijn. En als ze er geen hebben, krijgen ze er één van ons, inclusief fietshelm en -tas. Ook gezonde voeding is belangrijk. Tijdens onze vakanties zijn er altijd worteltjes, kerstomaten, komkommer,… als tussendoortje. Gezoete dranken geven we niet en onze maaltijden zijn heel divers, van halal tot vegetarisch. De sponsoring van Gezond Leven hebben we het voorbije jaar gebruikt voor deze gezonde maaltijden.”

Talenten benoemen

Maar ‘Stapje in de wereld’ wil veel meer zijn dan een reisorganisatie. “We zorgen er ook voor dat de kwaliteiten van onze deelnemers benoemd worden en dat ze opnieuw geloven in zichzelf en zichzelf weer respecteren”, legt Anna uit. “Door langdurig in armoede te leven, ontwikkelen ze immers talenten waarvan ze zich zelf niet bewust zijn. Ze moeten bijvoorbeeld ontzettend oplossingsgericht en creatief zijn om met 50 euro per week eten op tafel te krijgen, de huur te betalen en kledij te kopen. Die mensen gaan door, die geven niet op. En ze hebben een zeer groot relativeringsvermogen. Daar kunnen we allemaal nog iets van leren. Maar zelf zien ze dat niet altijd. Door hen opdrachten te laten uitvoeren, zetten we hen weer in hun kracht."

Stapje in de wereld

"Voor een aantal kinderen was het de eerste vakantie waar ze zich echt thuis voelden, waar ze konden zijn wie ze zijn. Voor het eerst staken ze niet af tegen de rest en waren ze net als iedereen"

Anna Missinne van 'Stapje in de wereld'

"We geven hen bijvoorbeeld een lijst van zestig kwaliteiten. Daar moeten ze die kwaliteit uit halen waarvan ze vinden dat die bij hen past. Daarna doen ze hetzelfde voor de andere deelnemers. Alle talenten die aan hen worden toegeschreven, gaan in een enveloppe die ze op het einde van de reis als souvenir mee naar huis krijgen. En daar hechten ze veel waarde aan. Ik heb ooit eens aan één van de deelnemers gevraagd wat hij nu had gehad aan onze vakantie. En toen haalde hij die omslag boven, die had hij altijd bij. ‘Daar trek ik mij aan op als het eens minder gaat’, zei hij. Dat vond ik echt prachtig, want dat bewijst dat we een langdurig effect creëren. Voor een aantal kinderen was het ook de eerste vakantie waar ze zich echt thuis voelden, waar ze konden zijn wie ze zijn. Voor het eerst staken ze niet af tegen de rest en waren ze net als iedereen. En als de ouders hun kinderen zo zien genieten, worden ook zij daar gelukkig van. Van zo’n zorgeloze week hebben ze écht deugd.”

Contact houden met elkaar

“Trouwens, ze geraken ook gemotiveerd en geïnspireerd door de andere deelnemers”, aldus Anna nog. “‘Als die een job of een beter appartement heeft gevonden, dan kan ik dat ook’. Ze houden ook na de vakantie vaak contact met elkaar. En ook dat betekent veel voor hen. Want wie kansarm is, is meestal niet goed omringd en heeft geen netwerk. Die mensen komen nauwelijks buiten, want alles kost geld. Tijdens onze vakanties ervaren ze die verbinding wel. Met elkaar, maar ook met onze vrijwilligers. We hebben een aantal vrijwilligers die ooit zelf meegingen als kind en nu animator zijn tijdens onze vakanties. En twee oud-deelnemers zijn zelfs vast in dienst bij ons en krijgen een volwaardig loon. Mooi, toch?”

Meer informatie: www.stapjeindewereld.be

Je kan ‘Stapje in de wereld’ een extra duwtje in de rug geven door een storting op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 vzw Caritas Hulpbetoon, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel, met de mededeling ‘voorkeurproject n°6022 Stapje in de Wereld’. Vanaf 40 € ontvang je een fiscaal attest.